Æreskultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Æreskultur

  Fra SNL

 • æresdrap

  Æresdrap er drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som føler seg krenket. I typiske tilfeller har offeret vært illojal mot personen eller gruppen det gjelder og/eller har forbrutt seg mot rådende normer og på den måten skadet deres ære og anseelse. Ære er i mange samfunn et begrep som er helt sentralt for den enkelte persons sosiale liv, i den grad at noen sidestiller tap av ære med tap av liv.

 • ære

  Ære er anseelse, heder, berømmelse; (moralsk) verdighet; godt navn og rykte; lovprisning; (sterk) hyllest, ros eller lignende. Begreper om ære (og skam) står gjerne sterkt i samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale institusjoner, som rettsvesen  og politi, er mindre utviklet eller fremtredende.

  Fra wikipedia

 • Jomfrudom

  Jomfrudom, eller sjeldnere møydom, er tradisjonelt en kvinnes tilstand før hun har gjennomført sitt første samleie.

 • Skamløs (bok)

  Skamløs er en bok som ble skrevet av Sofia Nesrine Srour, Nancy Herz og Amine Bile, med Esra Røyse som illustratør og Maria Gossè som fotograf.

 • Ære

  Ære er et begrep som brukes av mange mennesker og kulturer om den åndelige verdien til en person, en familie eller en annen gruppe folk.

Mer om Æreskultur fra Vox Publicas arkiv