Æreskultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Æreskultur

  Fra SNL

 • ære

  Ære er anseelse, heder, berømmelse; (moralsk) verdighet; godt navn og rykte; lovprisning; (sterk) hyllest, ros eller lignende.Begreper om ære (og skam) står gjerne sterkt i samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale institusjoner, som rettsvesen og politi, er mindre utviklet eller fremtredende.

 • æresdrap

  Æresdrap er drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som opplever eller føler seg krenket. I typiske tilfeller har offeret vært illojal mot personen eller gruppen det gjelder og/eller har forbrutt seg mot rådende normer og på den måten skadet deres ære og anseelse.

  Fra wikipedia

 • Inger-Lise Lien

  Inger-Lise Lien (født 1954) er en norsk sosialantropolog som har forsket mye på integrering av innvandrere, rasisme, æreskultur/negativ sosial kontroll slik som æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, og gjengkriminalitet.

 • Jomfrudom

  Jomfrudom, eller sjeldnere møydom, er en persons tilstand, tradisjonelt en kvinne, før hen har gjennomført sitt første samleie.

 • Shurika Hansen

  Shurika Abdulle Hansen (født 1984) er en norsk journalist, redaktør og forfatter av somalisk opphav.

Mer om Æreskultur fra Vox Publicas arkiv