Afghanistan

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Den internasjonale situasjonen etter innmarsjen i Afghanistan

  Jeg skal i dette innlegg ta for meg fire spørsmål: - Den internasjonale situasjonen etter den sovjetiske intervensjon av Afghanistan, - De norske reaksjoner på intervensjonen, - Forhandlingene om rustningskontroll og nedrustning, - Norges sikkerhetspolitiske situasjon i dag, og til slutt situasjonen i Nord-områdene. Den sovjetiske intervensjonen i Afghanistan har satt et sterkt preg på den internasjonale situasjonen.

 • Mulige norske styrkebidrag til Afghanistan

  President, Jeg vil i dag redegjøre for den aktuelle situasjonen i Afghanistan og de ulike norske bidrag til kampen mot internasjonal terrorisme. Videre vil jeg gå inn på de rettslige rammene for behandlingen av spørsmålet om mulige styrkebidrag til operasjoner i eller ved Afghanistan.

 • Norges samlede innsats i Afghanistan og Irak

  President, Jeg vil i min redegjørelse legge hovedvekten på Norges samlede innsats i Afghanistan og Irak. Men jeg vil også benytte denne anledningen til å redegjøre for de avveininger regjeringen gjør når det gjelder deltakelse i internasjonale operasjoner mer generelt.

  Fra SNL

 • Afghanistan

  Afghanistan er en republikk i det sentrale Asia. Det er uten kystlinje og omkranset av Iran, Pakistan, Tadsjikistan, Kina, Usbekistan og Turkmenistan. Området var gjennom middelalderen dominert av muslimske hærer og mongolske kongedømmer, og det var også kjent fra Aleksander den stores tid som gjennomgangsområde for deler av den viktige Silkeveien.

 • Krigen i Afghanistan

  Krigen i Afghanistan er betegnelsen på den politiske og militære konflikten i Afghanistan som ble innledet da USA 7. oktober 2001 startet den militære kampanjen Operation Enduring Freedom (OEF), med særlig tyngde sør i landet. Målet var å ramme al-Qaida og Taliban. Bakgrunnen var terrorangrepene mot USA 11. september 2001 utført av terrornettverket al-Qaida.