Akademia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • akademia

  Akademia er et begrep som brukes om det vitenskapelige og kulturelle fellesskapet innen høyere utdanning og forskning.Begrepet brukes gjerne i forbindelse med høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner, men kan også favne bredere og omfatte akademisk aktivitet i samfunnet i sin helhet. I så måte omfatter akademia også andre kunnskapsinstitusjoner, for eksempel forskningsinstitutter, muséer og kunnskapsproduksjon- og overføring i det øvrige arbeids- og næringslivet.Begrepet springer ut fra ordet akademi og utleder en rekke andre begreper som akademiker og akademisk.

 • Det Norske Videnskaps-Akademi

  Det Norske Videnskaps-Akademi, etablert 1857, er en frittstående, tverrfaglig institusjon som skal bidra til å fremme vitenskap i Norge, dels ved møtevirksomhet, dels ved å ta initiativ til å støtte forskning og utgi vitenskapelige arbeider. Akademiet ble etablert i Oslo 3. mai 1857 under navnet Videnskabs-Selskabet i Christiania og skiftet navn til Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) i 1924.Akademiet består av norske og utenlandske medlemmer, delt i en matematisk-naturvitenskapelig og en historisk-filosofisk klasse.

  Fra wikipedia

 • Akademi

  Et akademi (gresk akademeia) er en utdanningsinstitusjon eller forening til støtte for høyere læring innenfor ulike disipliner som vitenskap eller kunst.

 • Akademia

  Akademia er et samlebegrep for fellesskap av studenter og lærde innenfor høyere utdanning og forskning.

 • Heidi Ruud Ellingsen

  Heidi Ruud Ellingsen (født 26.