Akademia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Universitetet som arbeids- og livsfellesskap

  Med en menneskealders mellemrum er der hos oss skrevet to store universitetskantater: Bjørnsons «Lyset» fra vinteren 1893-94 og Olav Bulls «Ignis ardens» fra 1929. De er begge så omfangsrike at de med den musikk som er satt til dem, ikke kan fremføres ved våre årsfester.

  Fra SNL

 • akademia

  Akademia, vitenskapelig og kulturelt fellesskap som engasjerer seg i høyere utdanning og forskning. Samfunnet kan eksistere innenfor et akademi eller utenfor offentlige institusjoner. For historikk: se akademi..

 • Det Norske Videnskaps-Akademi

  Det Norske Videnskaps-Akademi, etablert 1857, er en frittstående, tverrfaglig institusjon som skal bidra til å fremme vitenskap i Norge, dels ved møtevirksomhet, dels ved å ta initiativ til å støtte forskning og utgi vitenskapelige arbeider. Akademiet ble etablert i Oslo 3. mai 1857 under navnet Videnskabs-Selskabet i Christiania og skiftet navn til Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) i 1924.

  Fra wikipedia

 • Akademia

  Akademia er et samlebegrep for fellesskap av studenter og lærde innenfor høyere utdanning og forskning.

 • Fritt akademia

  Fritt akademia var en aksjon og et nettverk i perioden 2003-2005 av organisasjoner som mobiliserte studenter og ansatte ved norske universiteter og høyskoler mot det som ble oppfattet som angrep på tradisjonelle akademiske friheter da regjeringen Bondevik II la fram ny lov om universiteter og høgskoler for Stortinget våren 2005.

 • Platons akademi

  Platons akademi (gresk: Ἀκαδήμεια, akademia) ble grunnlagt av filosofen Platon ca år 387 f.Kr.