Akademia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Universitetet som arbeids- og livsfellesskap

  Med en menneskealders mellemrum er der hos oss skrevet to store universitetskantater: Bjørnsons «Lyset» fra vinteren 1893-94 og Olav Bulls «Ignis ardens» fra 1929. De er begge så omfangsrike at de med den musikk som er satt til dem, ikke kan fremføres ved våre årsfester.

  Fra SNL

 • akademia

  Akademia, vitenskapelig og kulturelt fellesskap som engasjerer seg i høyere utdanning og forskning. Samfunnet kan eksistere innenfor et akademi eller utenfor offentlige institusjoner. For historikk: se akademi..

 • Det Norske Videnskaps-Akademi

  Det Norske Videnskaps-Akademi, etablert 1857, er en frittstående, tverrfaglig institusjon som skal bidra til å fremme vitenskap i Norge, dels ved møtevirksomhet, dels ved å ta initiativ til å støtte forskning og utgi vitenskapelige arbeider. Akademiet ble etablert i Oslo 3. mai 1857 under navnet Videnskabs-Selskabet i Christiania og skiftet navn til Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) i 1924.

  Fra wikipedia

 • Akademi

  Akademiet omdirigerer hit.

 • Akademia

  Akademia er et samlebegrep for fellesskap av studenter og lærde innenfor høyere utdanning og forskning.

 • Platons akademi

  Platons akademi (gresk: Ἀκαδήμεια, akademia) ble grunnlagt av filosofen Platon ca år 387 f.Kr.