Amedia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Amedia

    Amedia er et norsk mediekonsern, det nest største i Norge. Bare Schibsted ASA er større, målt i omsetning. En nyopprettet stiftelse utgått fra Sparebankstiftelsen DNB overtok i 2016 som eier av hele Amedia-konsernet. Tidligere het konsernet A-pressen. Styreleder i Amedia er André Støylen. Konsernsjef fra august 2020 er Anders Opdahl, som avløste Are Stokstad.

  • Sogn Avis

    Sogn Avis er ei lokalavis som kjem ut på Leikanger i Vestland. Avisa kjem ut på papir og som nettutgåve fem dagar i veka. Sidan 2002 har ho vore einerådande i indre Sogn. Sogn Avis vart skipa i 1993, og er eigd av Amedia. Arve Uglum er redaktør frå 2020. .