Amedia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Amedia

  Amedia er eit norsk mediekonsern, det nest største i Noreg. Berre Schibsted ASA er større, målt i omsetning. Ei nyoppretta stifting, oppretta av Sparebankstiftelsen DNB, overtok i 2016 som eigar av heile Amedia-konsernet. Tidlegare heitte konsernet A-pressa. Styreleiar i Amedia er André Støylen. Konsernsjef frå august 2020 er Anders Opdahl, som avløyste Are Stokstad.

 • Sogn Avis

  Sogn Avis er ei lokalavis som kjem ut på Leikanger i Vestland. Avisa kjem ut på papir og som nettutgåve fem dagar i veka. Sidan 2002 har ho vore einerådande i indre Sogn. Sogn Avis vart skipa i 1993, og er eigd av Amedia. Arve Uglum er redaktør frå 2020. .

  Fra wikipedia

 • Amedia

  Amedia AS (stilisert som amedia) er Norges nest største mediekonsern (etter Schibsted), og ble etablert i 27.

 • Amedia Marked

  Amedia Marked het tidligere A-pressen Digitale Medier (APDM) og Mediehuset Digital AS, og samler de digitale satsingene til A-pressen under én paraply.

 • Amedia Trykk og Distribusjon

  Amedia Trykk og Distribusjon (til 2012 A-pressen Trykk) er Norges største trykk- og distribusjonsselskap.