Amedia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Amedia

    Amedia er eit norsk mediekonsern som frå 2022 er det største norske mediekonsernet, rekna på grunnlag av talet på aviser og totalopplaget. Schibsted ASA er likevel større, målt i omsetning. Ei nyoppretta stifting, oppretta av Sparebankstiftelsen DNB, overtok i 2016 som eigar av heile Amedia-konsernet. Tidlegare heitte konsernet A-pressa. Styreleiar i Amedia er André Støylen.

  • Sogn Avis

    Sogn Avis er ei lokalavis som kjem ut på Leikanger i Vestland. Avisa vert gitt ut på papir to dagar i veka, elles som nettutgåve. Sogn Avis er først og fremst ei lokalavis med brei dekning av nyhende og samfunnsliv i nedslagsfeltet indre Sogn. Avisa har heile tida vore partipolitisk uavhengig. Sidan 2002 har ho vore einerådande i indre Sogn. Sogn Avis vart skipa i 1993 og er eigd av Amedia.