ansvar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ansvar

  Ansvar er en forpliktelse til å stå til rette for, gjøre rede for eller bære utgiftene for noe. Man skjelner gjerne mellom juridisk og moralsk ansvar.Juridisk ansvar vil si å bære følgene av skadegjørende handlinger eller unnlatelser, særlig i form av straff eller erstatningsplikt. Det kalles også ansvarlighet. Det er mulig å kontrahere vekk juridisk ansvar.

 • ansvar

  Ansvar er et juridisk begrep med flere betydninger. En hovedbetydning er plikt til å sone straff eller betale erstatning (straffansvar og erstatningsansvar).Den viktigste loven om straffansvar er straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28, men også mange andre lover inneholder bestemmelser om straff for den som bryter den spesielle loven. På samme måten er det flere lover som bestemmer erstatningsansvar, og særlig sentral er skadeserstatningsloven av 13.

  Fra wikipedia

 • Ansvar

  Ansvar er et flertydig ord som kan brukes om forskjellige begreper, særlig: oppgave, oppdrag, aktivitet, arbeidsområde og lignende forpliktelse til å gjøre eller unnlate noe i moralsk, etisk og/eller juridisk forstand risiko i betydningen å bære konsekvenser av en uventet utvikling: vanligvis om det negative, det vil si å bli bebreidet, gjøre merarbeid, dekke utgifter og annet, men også om det positive, å få ros og annet som er fordelaktig erstatningsansvar (juridisk) strafferettslig ansvar (juridisk) konstitusjonelt ansvar (juridisk).

 • Ansvar for holocaust

  Ansvar for holocaust har vært debattert og undersøkt siden andre verdenskrig.

 • Pro rata-ansvar

  Pro rata-ansvar (av latin, pro = «for» og rata = «bestemt ved beregning») betyr rett oversatt forholdsmessig ansvar eller delt ansvar (omtales også som proratarisk ansvar).