Åpne lisenser

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kjernekraft i Spania

  Spania har sju aktive kjernereaktorer med en samlet elektrisk ytelse på 7121 megawatt (MWₑ). Rundt 20 prosent av landets produksjon av elektrisk energi er kjernekraft. Spania fikk sitt første kjernekraftverk i 1969.I 2017 var kraftproduksjonen totalt 272,2 terawattimer (TWh), hvorav 55,7 TWh var kjernekraft. 33,5 prosent var basert på fornybar energi, fordelt på vannkraft (7,8 prosent), vindkraft (18,2 prosent) og solkraft (5,2 prosent).

 • Teater i England

  England har fra de tidligste tider hatt en rik og mangfoldig teaterkultur. Under den engelske renessansen på 1500- og 1600-tallet blomstret teateraktiviteten, men denne blomstringsperioden tok slutt da en puritansk fraksjon fikk kontroll over parlamentet og stengte teatrene i 1642. Ved gjenåpningen i 1660 fikk to teatergrupper monopol på å oppføre teaterforetillinger i London.

  Fra wikipedia

 • Copyleft

  Copyleft kan beskrives som en rettslig konstruksjon der lisenstaker til et datamaskinprogram gjennom en lisens for fri programvare, gis tilgang programmets kildekode, og tillatelse til å bruke, bearbeide og tilgjengeliggjøre denne for allmennheten.

 • GNU General Public License

  The GNU General Public License (GPL) er GNUs lisens for publisering og distribusjon av fri programvare, og er den mest brukte av den typen lisenser i dag.

 • Åpen kildekode

  Åpen kildekode (engelsk: open source code) brukes om allment tilgjengelig kildekode til dataprogrammer.

Mer om Åpne lisenser fra Vox Publicas arkiv