Åpne lisenser

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Det Norske Oljeselskap ASA

  Det Norske Oljeselskap, Det norske, tidligere norsk oljeselskap som drev leting, utbygging og drift av petroleumsaktiviteter  på norsk sokkel. Det norske hadde hovedkontor i Trondheim, og kontor i Oslo og Harstad. Selskapet var et allmennaksjeselskap, men eid 49,99 prosent av Aker Capital, som igjen var heleid av Aker ASA. I juni 2016 ble Det norske avviklet som eget selskap, og inngår siden da i Aker BP ASA, som har sitt hovedkontor på Fornebu i Bærum.

 • Økonomi og næringsliv i Libya

  Den økonomiske utviklingen i Libya er sterkt preget av følgene av krigen i 2011. Den medførte materielle ødeleggelser, særlig på landets infrastruktur, men mest av alt til at sentrale, statlige funksjoner opphørte å eksistere. Dertil resulterte krigen og regimeskiftet til et vedvarende fravær av sikkerhet og stabilitet, som er forutsetninger for planmessig økonomisk virksomhet og et funksjonelt næringsliv.

  Fra wikipedia

 • Apache-lisensen

  Apache-lisensen (eller ASL) er en programvarelisens utviklet av Apache og benyttes av alle Apache-prosjekter.

 • GNU General Public License

  The GNU General Public License (GPL) er GNUs lisens for publisering og distribusjon av fri programvare, og er den mest brukte av den typen lisenser i dag.

 • Åpen kildekode

  Åpen kildekode (oftest omtalt med lånebegrepet open source fra engelsk) betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig (ofte på Internett) for alle.

Mer om Åpne lisenser fra Vox Publicas arkiv