Arbeidsliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsliv

  Fra SNL

 • arbeidsliv

  Arbeidslivet er den delen av livet og samfunnet som består av arbeid, eller som har spesielt med arbeidet å gjøre. Oftest viser uttrykket til arbeid som gir inntekt, og ikke for eksempel ubetalt husarbeid. I noen sammenhenger viser arbeidslivet enda mer spesifikt til lønnet arbeid som arbeidstakere utfører for en arbeidsgiver, og ikke arbeid utført av næringsdrivende som selv eier foretaket de arbeider for.

 • inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom partene i arbeidslivet. Partene i denne avtalen er Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), Akademikerne og Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

  Fra wikipedia

 • Inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv (IA) er et avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • Lønnsnemnd

  Lønnsnemnd kan være både frivillig og tvungen.

 • Partene i arbeidslivet

  Partene i arbeidslivet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene side, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre side.