Arbeidsliv

Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsliv

  Fra wikipedia

 • Akan (organisasjon)

  Akan er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, (LO, NHO og Staten) som har som hovedoppgave å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp.

 • Idébanken – Inkluderende arbeidsliv

  Idébanken – inkluderende arbeidsliv er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

 • Kjønnsdelt arbeidsliv

  Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger.