Arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsliv

  Fra SNL

 • arbeidsliv

  Arbeidslivet er den delen av livet og samfunnet som består av arbeid, eller som har spesielt med arbeidet å gjøre. Oftest viser ordet til arbeid som gir inntekt, og ikke for eksempel ubetalt husarbeid. I noen sammenhenger viser arbeidslivet enda mer spesifikt til lønnet arbeid som arbeidstakere utfører for en arbeidsgiver, og ikke arbeid utført av næringsdrivende som selv eier foretaket de arbeider for.

 • inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom partene i arbeidslivet. Partene i denne avtalen er Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), Akademikerne og Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet.Den er en ordning som tar sikte på «å motvirke at stadig flere støtes ut av arbeidslivet ved å gå over på langvarige trygdeordninger eller uførepensjon, men omfatter også hensynet til de som står utenfor arbeidslivet men som ønsker seg inn i det», slik det er kommet til uttrykk i lovforarbeidene til arbeidsmiljølovens formålsparagraf (aml (2005) § 1-1 bokstav e).

  Fra wikipedia

 • Akan (organisasjon)

  Akan er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, (LO, NHO og Staten) som har som hovedoppgave å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp.

 • Idébanken – Inkluderende arbeidsliv

  Idébanken – inkluderende arbeidsliv er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

 • Inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv (IA) er et avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.