Arbeidsliv

Partene i arbeidslivet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene side, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre side. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsliv

  Fra SNL

 • arbeidsliv

  Arbeidslivet er den delen av livet og samfunnet som består av arbeid, eller som har spesielt med arbeidet å gjøre. Oftest viser uttrykket til arbeid som gir inntekt, og ikke for eksempel ubetalt husarbeid. I noen sammenhenger viser arbeidslivet enda mer spesifikt til lønnet arbeid som arbeidstakere utfører for en arbeidsgiver, og ikke arbeid utført av næringsdrivende som selv eier foretaket de arbeider for.

 • inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom partene i arbeidslivet. Partene i denne avtalen er Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), Akademikerne og Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

  Fra wikipedia

 • Inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv (IA) er et avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • Kjønnsdelt arbeidsliv

  Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger.

 • Partene i arbeidslivet

  Partene i arbeidslivet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene side, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre side.