Arbeidsmiljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsmiljø

  Fra SNL

 • arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass. Dette omfatter alt fra de fysiske arbeidsforholdene som for eksempel inneklima eller støy, til de mer psykososiale forholdene som for eksempel prestasjonskrav eller relasjon til ledere og kollegaer. Disse forholdene kan påvirke de ansattes helse og velvære, og organisasjonens effektivitet.

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Lovens fulle navn er lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer. Dette sier også noe om hva loven særlig dreier seg om. Med stillingsvern menes arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed. Loven erstattet lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4.

  Fra wikipedia

 • Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) er et norsk departement med ansvar for arbeidsmarkedet, arbeidsmiljø, folketrygd og sosialpolitikk.

 • Arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

 • Arbeidsmiljøloven

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.