Arbeidsmiljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsmiljø

  Fra SNL

 • arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass. Dette omfatter alt fra de fysiske arbeidsforholdene som for eksempel inneklima eller støy, til de mer psykososiale forholdene som for eksempel prestasjonskrav eller relasjon til ledere og kollegaer. Disse forholdene kan påvirke de ansattes helse og velvære, og organisasjonens effektivitet.

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er en norsk lov som er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Loven inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø, stillingsvern (arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed), arbeidstid, permisjon, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold (oppsigelse og avskjed).Loven erstattet lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977, som også ble kalt arbeidsmiljøloven, og som ble opphevet da loven av 2005 trådte i kraft 1.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

 • Arbeidsmiljøloven

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.