Arbeidsmiljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsmiljø

  Fra SNL

 • arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass. Dette omfatter alt fra de fysiske arbeidsforholdene som for eksempel inneklima eller støy, til de mer psykososiale forholdene som for eksempel prestasjonskrav eller relasjon til ledere og kollegaer. Disse forholdene kan påvirke de ansattes helse og velvære, og organisasjonens effektivitet.

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Loven inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø, arbeidstid, permisjon, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold. Loven gjelder for alle arbeidsforhold. For arbeidsforhold der staten er arbeidsgiver må den likevel suppleres med statsansatteloven. Det fins også en skipsarbeidslov, som supplerer arbeidsmiljøloven på sjøfartens område.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

 • Arbeidsmiljøloven

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.