Arbeidsmiljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsmiljø

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Sanitetskurs på Akers mekaniske verksted

 • Bilde: Nordmøre Museum

  Tønnemaskiner i Woldbrygga

 • Bilde: Kulturrådet

  Nye Graah - det moderne industribygget ved Akerselva

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  I en sky av røyk og damp : Fødselshjelper for tordentrommer

  Fra SNL

 • arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass, særlig de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholdene. Det er arbeidsgiveren som i henhold til arbeidsmiljøloven skal sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten. Arbeidstakerne plikter å medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk.

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende lov for arbeidslivet i Norge. Lovens fulle navn er lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer. Dette sier også noe om hva loven særlig dreier seg om. Med stillingsvern menes arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed. Loven erstatter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

 • Arbeidsmiljøloven

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

 • Arbeidsrett

  Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet.