Argumentasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • argumentasjon

  Argumentasjon er bruk av argumenter, bevisføring, fremføring av tankegang for å styrke eller svekke en påstand..

 • forskningsmetode - samfunnsvitenskap

  Forskningsmetoder er framgangsmåter som benyttes i vitenskapelig forskning. I samfunnsvitenskap utgjør forskningsmetodene de systematiske og planmessige framgangsmåtene som brukes for å etablere pålitelig kunnskap og holdbare teorier om mennesker i ulike samfunn. Forskningsmetoder omfatter dels prinsipper og regler for teoretisk drøfting og argumentasjon, dels prosedyrer og teknikker for opplegg og gjennomføring av empiriske undersøkelser.

  Fra wikipedia

 • Argumentasjon

  Argumentasjon betegner grunngivning (i form av et eller flere argument) av påstander (standpunkt) i den hensikt å overtale og overbevise andre.

 • Logos

  Logos (gresk: λόγος, av lego/legein å tale) kan bety ord, begrep, tale, forhold, resonnement, tanke, fornuft og universell verdensorden.

 • Premiss

  Premiss kommer fra det latinske praemisus (pre- -mittere), som betyr å plassere foran, det vil si å forutsette.