Argumentasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Brev

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Tømmertillegging på et sted som heter Voll ved Undsetåa i Øvre Rendalen i Hedmark seint på vinteren i 1933

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Kart

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Kart

  Fra SNL

 • argumentasjon

  Argumentasjon er bruk av argumenter, bevisføring, fremføring av tankegang for å styrke eller svekke en påstand..

 • argumentatio

  Argumentatio, bevisdelen av en retorisk tale og det tredje punktet i den klassiske taledisposisjon. Tradisjonelt er det her sakens troverdighet etableres. Argumentatio er knyttet til bevismiddelet logos, altså de logiske og fornuftsmessige aspektene ved saken. At dette først er det tredje punktet i disposisjonen, skyldes at retoren bør bruke de innledende punktene på å etablere kontakt og fellesforståelse med publikum.

  Fra wikipedia

 • Argumentasjon

  Argumentasjon betegner grunngivning (i form av et eller flere argument) av påstander (standpunkt) i den hensikt å overtale og overbevise andre.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 16.

 • Premiss

  Premiss kommer fra det latinske praemisus (pre- -mittere), som betyr å plassere foran, det vil si å forutsette.