Atferdsøkonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Atferdsøkonomi

  Fra SNL

 • adferdsøkonomi

  Adferdsøkonomien er en retning innen økonomifaget som trekker på innsikter fra blant annet psykologifaget. Den modifiserer standardantakelsene i økonomisk teori gjennom å anta begrenset rasjonalitet og andre motiver enn snever egeninteresse. Fagretningen sprang ut av innsikten om at forutsetningene om at mennesker er fullstendig rasjonelle og kun er opptatt av egeninteressen har gitt økonomer problemer med å forklare en lang rekke viktige økonomiske fenomen.

 • dulting

  Dulting er små, uformelle virkemidler for å påvirke atferd i gunstige retninger, for eksempel mer klimavennlig retning, helseriktig retning eller mer samfunnsøkonomisk lønnsom retning. Dulting er ulikt informasjonskampanjer eller lovregulering ved at tiltakene er påvist å endre menneskers atferd uten å endre valgmulighetene som er tilgjengelige.

  Fra wikipedia

 • Atferdsøkonomi

  Atferdsøkonomi (engelsk behavioral economics) er en vitenskap som studerer hvordan individer foretar økonomiske beslutninger i praksis.

 • Kognitiv bias

  Et kognitivt bias er et systematisk avvik fra hva som ville vært mest rasjonelle oppfatning, vurdering og beslutning.

 • Richard Thaler

  Richard H. Thaler (uttales /θeɪlər/; født 12.

Mer om Atferdsøkonomi fra Vox Publicas arkiv