Atferdsøkonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Atferdsøkonomi

  Fra SNL

 • adferdsøkonomi

  Adferdsøkonomien er en retning innen økonomifaget som trekker på innsikter fra blant annet psykologifaget. Den modifiserer standardantakelsene i økonomisk teori gjennom å anta begrenset rasjonalitet og andre motiver enn snever egeninteresse.Fagretningen sprang ut av innsikten om at forutsetningene om at mennesker er fullstendig rasjonelle og kun er opptatt av egeninteressen har gitt økonomer problemer med å forklare en lang rekke viktige økonomiske fenomen..

  Fra wikipedia

 • Atferdsøkonomi

  Atferdsøkonomi (engelsk behavioral economics) er en vitenskap som studerer hvordan individer foretar økonomiske beslutninger i praksis.

 • GreeNudge

  GreeNudge (GreeNudge) er uavhengig virksomhet med formål om å påvirke forbrukere til å velge sunnere og mer bærekraftig.

 • Richard Thaler

  Richard H. Thaler (uttales /θeɪlər/; født 12.

Mer om Atferdsøkonomi fra Vox Publicas arkiv