Audun Lysbakken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Økonomien skal underlegges demokratiet

  Kamerater, gratulerer med dagen Torsdag 1 mai 1890 ble maidagen for første gang tatt i bruk som kampdag av arbeiderbevegelsen. I en rekke av Europas hovedsteder var det beleiringstilstander denne dagen.

 • Verden til venstre

  (Med forbehold om forkorting i muntlig framførelse) Hjertet banker på venstre side. Helt siden republikanerne satte seg til venstre i stenderforsamlingen i Versailles har dette vært siden til de utålmodige, til de som har våget å kjempe for en bedre verden.

 • Mye mer demokrati!

  "Den mest dramatiske kritikken av vekstsamfunnet er hittil kommet fra økologien. Den har gjort oss oppmerksom på at industrilandene i løpet av 150-200 år har foretatt en stadig sterkere utplyndring av lager-ressurser som har tatt titalls millioner av år å bli til, og at denne utviklingen kan sette selve naturgrunnlaget for menneskets eksistens i fare.

  Fra SNL

 • Audun Lysbakken

  Audun Lysbakken er en norsk politiker fra Sosialistisk Venstreparti. Han var nestleder i partiet i 2005–2012 og partileder fra 2012 til 2023 etter Kristin Halvorsen. Han var statsråd i regjeringen Stoltenberg i 2009–2012 . Etter stortingsvalget 2021 gikk Lysbakken i sonderinger med tanke på å føre SV inn i en ny regjering, men trakk seg før det kom til reelle forhandlinger.

 • Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti (SV) er et norsk politisk parti som ble stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk.Partileder fra 2012 er Audun Lysbakken som etterfulgte Kristin Halvorsen. Nestledere er Kirsti Bergstø (fra 2017) og Torgeir Knag Fylkesnes (fra 2019). Partisekretær fra 2017 er Audun Herning.Partiets ungdomsorganisasjon er Sosialistisk Ungdom (SU).

  Fra wikipedia

 • Audun

  Audun er et skandinavisk mannsnavn med norrøn opprinnelse.

 • Audun Lysbakken

  Audun Bjørlo Lysbakken (født 30.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».