Audun Lysbakken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Audun Lysbakken

  Audun Lysbakken er en norsk politiker fra Sosialistisk Venstreparti. Han var nestleder i partiet i 2005–2012 og partileder fra 2012 til 2023 etter Kristin Halvorsen. Han var statsråd i regjeringen Stoltenberg i 2009–2012 . Etter stortingsvalget 2021 gikk Lysbakken i sonderinger med tanke på å føre SV inn i en ny regjering, men trakk seg før det kom til reelle forhandlinger.

 • Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti (SV) er et norsk politisk parti som ble stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. Partileder fra 2023 er Kirsti Bergstø som etterfulgte Audun Lysbakken. Nestledere er Torgeir Knag Fylkesnes (fra 2019) og Marian Hussein fra 2023 . Partisekretær fra 2017 er Audun Herning.

  Fra wikipedia

 • Audun Lysbakken

  Audun Bjørlo Lysbakken (født 1977) er en norsk politiker (SV) som fra 2012 til 2023 var partileder og parlamentarisk leder i SV. Han er stortingsrepresentant for Hordaland.

 • Ingrid Liland

  Ingrid Husby Liland (født 27.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».