Autentisitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Autentisitet

  Fra SNL

 • autentisitet

  Autentisitet betyr ekthet eller det å være autentisk. I bygningsmessig sammenheng innebærer det at et bygg eller en bygningsdel er slik det opprinnelig var, i motsetning til en kopi eller forfalsking. Det er et viktig begrep som inngår som et vesentlig grunnlag for moderne restaureringsprinsipper. Har kan det være tale om både det å bruke ekte, opprinnelige materialer, men også å utføre arbeidet ved å bruke de opprinnelige håndverksteknikker og verktøy..

 • dokumentarfilm

  Dokumentarfilm er en filmsjanger som skildrer virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser. Virkeligheten fremstår ikke uformidlet, og dokumentarfilmen representerer en «kreativ bearbeiding av virkeligheten» (John Grierson). Til tross for dokumentarfilmskaperens subjektive fremstilling er det publikums forventning om at dokumentarfilmen er en verifiserbar skildring av virkeligheten, som avgrenser sjangeren i forhold til spillefilmen.

  Fra wikipedia

 • Agamemnons dødsmaske

  Agamemnons dødsmaske er navnet gitt en artefakt funnet ved Mykene i 1876 av Heinrich Schliemann.

 • Autentisitet (kulturminnevern)

  Autentisitet (fra gresk αυθεντικός, authentikós, «ekte») betyr ekthet eller opprinnelighet; det motsatte av en kopi eller forfalskning.

 • Den hellige gravs kirke

  Den hellige gravs kirke, også kalt Oppstandelseskirken og Gravkirken, er en kristen kirke i Jerusalem, bygget på det som ifølge tradisjonen er Golgata, stedet hvor Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet.

Mer om Autentisitet fra Vox Publicas arkiv