Autentisitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Autentisitet

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Byantikvaren i Oslo

  Vern og utvikling av Grev Wedelsplass

  Fra SNL

 • autentisitet

  Autentisitet betyr ekthet eller det å være autentisk. Det er et viktig begrep som inngår som et vesentlig grunnlag for moderne restaureringsprinsipper.

 • dokumentarfilm

  Dokumentarfilm er en filmsjanger som skildrer virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser. Virkeligheten fremstår ikke uformidlet – dokumentarfilmen representerer en «kreativ bearbeiding av virkeligheten» (John Grierson).Men til tross for dokumentarfilmskaperens subjektive fremstilling er det publikums forventning om at dokumentarfilmen er en verifiserbar skildring av virkeligheten som avgrenser sjangeren i forhold til spillefilmen.

  Fra wikipedia

 • Autentisitet (kulturminnevern)

  Autentisitet (fra gresk αυθεντικός, authentikós, «ekte») betyr ekthet eller opprinnelighet; det motsatte av en kopi eller forfalskning.

 • Evjemoen

  Evjemoen var en militærleir som tilhørte Forsvaret fra 1912 til og med 2002.

 • Hipster

  En hipster er en person som ikke ønsker å være lik alle andre, de ser bort i fra motebildet og lar seg ikke påvirke.

Mer om Autentisitet fra Vox Publicas arkiv