Autentisitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Autentisitet

  Fra SNL

 • autentisitet

  Autentisitet betyr ekthet eller det å være autentisk. I bygningsmessig sammenheng innebærer det at et bygg eller en bygningsdel er slik det opprinnelig var, i motsetning til en kopi eller forfalsking. Det er et viktig begrep som inngår som et vesentlig grunnlag for moderne restaureringsprinsipper. Har kan det være tale om både det å bruke ekte, opprinnelige materialer, men også å utføre arbeidet ved å bruke de opprinnelige håndverksteknikker og verktøy.

 • dokumentarfilm

  Dokumentarfilm er en filmsjanger som skildrer virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser. Virkeligheten fremstår ikke uformidlet – dokumentarfilmen representerer en «kreativ bearbeiding av virkeligheten» (John Grierson). Men til tross for dokumentarfilmskaperens subjektive fremstilling er det publikums forventning om at dokumentarfilmen er en verifiserbar skildring av virkeligheten som avgrenser sjangeren i forhold til spillefilmen.

  Fra wikipedia

 • Agamemnons dødsmaske

  Agamemnons dødsmaske er navnet gitt en artefakt funnet ved Mykene i 1876 av Heinrich Schliemann.

 • Autentisitet (kulturminnevern)

  Autentisitet (fra gresk αυθεντικός, authentikós, «ekte») betyr ekthet eller opprinnelighet; det motsatte av en kopi eller forfalskning.

 • Hipster

  En hipster er en person som ikke ønsker å være lik andre eller la seg påvirke av motebildet.

Mer om Autentisitet fra Vox Publicas arkiv