Brexit

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Brexit

  Brexit (av «Britain» og «exit») er et populært navn på prosessen som førte Storbritannia ut av EU i 2020, etter at landet var medlem siden 1973. Prosessen startet med en folkeavstemning om utmeldelse i 2016, og etter flere utsettelser forlot Storbritannia EU 31. januar 2020. Frem til 31. desember samme år forhandlet partene om en handelsavtale i såkalt overgangsperiode.23.

 • Boris Johnson

  Boris Johnson er en britisk politiker for Det konservative partiet. Han var statsminister i Storbritannia fra 24. juli 2019 til 6. september 2022. Johnson frontet kampanjen for Storbritannias utmeldelse av EU, «Leave», best kjent som «Brexit». Johnsons regjering fullførte Brexit 31. januar 2020 og forhandlet en handelsavtale med EU frem mot 31. desember 2020.

  Fra wikipedia

 • Brexit

  Brexit (et teleskopord for britisk exit) er den folkelige betegnelsen på Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (EU), som formelt ble fullført 31.

 • Den irsk-britiske grense

  Den irsk-britiske grense løper 499 km fra Lough Foyle nord på øya Irland til Carlingford Lough i nordøst, og skiller Irland fra den britiske regionen Nord-Irland.

 • Minister for uttreden fra EU

  Minister for uttreden fra EU (formelt Secretary of State for Exiting the European Union) var en ministerpost i Storbritannias regjering, opprettet av statsminister Theresa May som en del av hennes regjering i juli 2016.