Brexit

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Brexit

  Brexit (av «Britain» og «exit») er et populært navn på prosessen som førte Storbritannia ut av EU i 2020, etter at landet var medlem siden 1973. Prosessen startet med en folkeavstemning om utmeldelse i 2016, og etter flere utsettelser forlot Storbritannia EU 31. januar 2020. Frem til 31. desember samme år forhandlet partene om en handelsavtale i såkalt overgangsperiode.

 • Boris Johnson

  Boris Johnson er en britisk politiker og statsminister i Storbritannia for Det konservative partiet. Johnson overtok som statsminister den 24. juli 2019 etter at Theresa May trakk seg 7. juni. Mellom 7. juni og 23. juli 2019 arrangerte det konservative partiet ledervalg, og Johnson ble valgt til leder 23. juli. Dagen etter overtok Johnson mandatet til May fra valget i 2017, og styrte en mindretallsregjering – med støtte fra Det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland – frem til 12.

  Fra wikipedia

 • Brexit

  Brexit (et teleskopord for britisk exit) er den folkelige betegnelsen på Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (EU), som formelt ble fullført 31.

 • Minister for uttreden fra EU

  Minister for uttreden fra EU (formelt Secretary of State for Exiting the European Union) var en ministerpost i Storbritannias regjering, opprettet av statsminister Theresa May som en del av hennes regjering i juli 2016.

 • Øyvind Svendsen

  Øyvind Svendsen (født 1990) er en norsk statsviter med doktorgrad og seniorforsker innen internasjonal politikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).