Brexit

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Brexit

  Brexit (av «Britain» og «exit») er et populært navn på prosessen som førte Storbritannia ut av EU i 2020, etter at landet var medlem siden 1973. Prosessen startet med en folkeavstemning om utmeldelse i 2016, og etter flere utsettelser forlot Storbritannia EU 31. januar 2020. Frem til 31. desember samme år forhandlet partene om en handelsavtale i såkalt overgangsperiode.23.

 • Storbritannias samtidshistorie

  Storbritannias samtidshistorie er Storbritannias historie etter år 2000.For artikler om tidligere historie, se Storbritannias historie 1707–2000 Storbritannias historie før 1707 er behandlet under Englands historie og Skottlands historie. Se også Nord-Irlands historie og Wales' historie. .

  Fra wikipedia

 • Brexit

  Brexit (et teleskopord for britisk exit) er den folkelige betegnelsen på Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (EU), som formelt ble fullført 31.

 • Department for Exiting the European Union

  Department for Exiting the European Union var et britisk departement med ansvar for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (EU) etter folkeavstemningen 23.

 • Minister for uttreden fra EU

  Minister for uttreden fra EU (formelt Secretary of State for Exiting the European Union) var en ministerpost i Storbritannias regjering, opprettet av statsminister Theresa May som en del av hennes regjering i juli 2016.