Den Nationale Scene

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den Nationale Scene

    Fra SNL

  • Den Nationale Scene

    Den Nationale Scene (DNS) er et teater i Bergen. Teatret åpnet i 1876 og er fremdeles i drift. Røttene strekker seg helt tilbake til 1850, da Det norske Theater (DnT) ble opprettet i Bergen som det første nasjonale teatret i Norge med norsk scenespråk.

  • norsk teaterhistorie

    Norges første profesjonelle teaterscene var Johan P. Strömbergs Christiania Offentlige Theater (også kjent som Det Strømbergske Teater), som åpnet i 1827 etter at det tidligere bare leilighetsvis var gitt offentlige forestillinger, oftest av utenlandske turnéselskaper.Teatervirksomheten i Norge var lenge privatfinansiert. Nationaltheatret søkte om statsstøtte i 1906, men fikk avslag.