Digitale presentasjoner

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ekkolodd

  Ekkolodd er et elektronisk instrument for måling av vanndybde og søk etter fisk under et fartøy. Ekkoloddet sender korte lydpulser nedover mot sjøbunnen, og ved å måle tiden den reflekterte lydpulsen (ekko) har brukt fra utsendelse til mottak, kan avstanden til målet beregnes. Forutsetningen er at man kjenner lydhastigheten i vann, som er cirka 1500 meter per sekund.

 • typografi

  Typografi er utforming og fremstilling av – primært – tekstlige budskap, vanligvis med tanke på trykking, digital presentasjon eller annen mangfoldiggjøring; samt den visuelle formen på typografert tekst. Typografiens helt essensielle hensikt er å formidle tekstens semantiske struktur gjennom å synliggjøre de ulike tekstelementenes rolle i det totale budskapet.

  Fra wikipedia

 • Dagbladet

  Dagbladet er en norsk dagsavis som utgis på bokmål, grunnlagt i 1869.

 • Digital rettighetsadministrasjon

  Digital rettighetsadministrasjon (DRA) (engelsk: digital rights management (DRM)) er en samlebetegnelse for ulike digitale teknologier som har som mål å begrense bruksmulighetene til opphavsrettsbeskyttet informasjon.

 • Multimedia

  Multimedia er bruken av flere forskjellige typer medier for å formidle informasjon (tekst, lyd, grafikk, animasjon, video og interaktivitet).