Digitale presentasjoner

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Sonja Barth

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  En oppmurt steinkonstruksjon cirka 200 meter nord for utløpet av Råkvatnet i Lom

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Sonja Barth betrakter en oppmurt steinkonstruksjon cirka 200 meter nord for utløpet av Råkvatnet i Lom

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Sonja Barth (1923-2016)

  Fra SNL

 • kartografi

  Kartografi, karttegning. I moderne, digital kartlegging blir kartinnholdet kodet ved datainnsamlingen og lagret i digital form. Dette gir grunnlag for bruk av datateknologi ved bearbeiding og presentasjon av digitale kartdata, f.eks. geografiske informasjonssystemer (GIS). Gravering av kartinnholdet på metallplater, særlig kobberplater, var lenge første trinn av omfattende reproduksjonsarbeider.

 • telemetri

  Telemetri, fjernmåling, automatisk overføring av vitenskapelige data eller andre målbare variabler over større avstander ved telekommunikasjon..

  Fra wikipedia

 • Audio-visuell

  Uttrykket audio-visuell refererer til arbeider med både lyd- og bilde-komponenter, produksjonen av slike arbeider eller utstyr som er involvert i presentasjonen av slike arbeider.

 • Kristin Roskifte

  Kristin Tornberg Roskifte (født 30.

 • Salaby

  Salaby er et digitalt læreverk som produseres av Gyldendal Undervisning, under Gyldendal Norsk Forlag.