Digitale presentasjoner

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ekkolodd

  Ekkolodd er et elektronisk instrument for måling av vanndybde og søk etter fisk under et fartøy. Ekkoloddet sender korte lydpulser nedover mot sjøbunnen, og ved å måle tiden den reflekterte lydpulsen (ekko) har brukt fra utsendelse til mottak, kan avstanden til målet beregnes. Forutsetningen er at man kjenner lydhastigheten i vann, som er cirka 1500 meter per sekund.

 • kartografi

  Kartografi, betyr karttegning. I digital kartlegging blir kartinnholdet kodet ved datainnsamlingen og lagret i digital form. Dette gir grunnlag for bruk av datateknologi ved bearbeiding og presentasjon av digitale kartdata, f.eks. geografiske informasjonssystemer (GIS). Gravering av kartinnholdet på metallplater, særlig kobberplater, var lenge første trinn av omfattende reproduksjonsarbeider.

  Fra wikipedia

 • Audio-visuell

  Uttrykket audio-visuell refererer til arbeider med både lyd- og bilde-komponenter, produksjonen av slike arbeider eller utstyr som er involvert i presentasjonen av slike arbeider.

 • Tone Hødnebø

  Tone Hødnebø (født 5.

 • Web Map Service

  Web Map Service (WMS) er en av den frivillige organisasjonen Open Geospatial Consortium (OGC)'s standarder for å produsere skalerbare kart som kan vises på en PC-skjerm.