Digitale presentasjoner

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ekkolodd

  Ekkolodd er et elektronisk instrument for måling av vanndybde og søk etter fisk under et fartøy. Ekkoloddet sender korte lydpulser nedover mot sjøbunnen, og ved å måle tiden den reflekterte lydpulsen (ekko) har brukt fra utsendelse til mottak, kan avstanden til målet beregnes. Forutsetningen er at man kjenner lydhastigheten i vann, som er cirka 1500 meter per sekund.

 • typografi

  Typografi er utforming og fremstilling av – primært – tekstlige budskap, vanligvis med tanke på trykking, digital presentasjon eller annen mangfoldiggjøring; samt den visuelle formen på typografert tekst. Typografiens helt essensielle hensikt er å formidle tekstens semantiske struktur gjennom å synliggjøre de ulike tekstelementenes rolle i det totale budskapet.

  Fra wikipedia

 • Digital kalender

  En digital kalender er en programvare eller gruppevare med en kalender som kan brukes til å holde oversikt over planlagte hendelser og arrangement.

 • Gro Dahle

  Gro Dahle (født 15.

 • Nordlands Avis

  Nordlands Avis ble utgitt på Hemnesberget fra 17.