Dissident

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dissident

  Fra SNL

 • dissident

  Dissident er ein som tek avstand frå delar av offisiell religion eller politikk.Frå 1960-åra til slutten av 1980-åra blei omgrepet dissident brukt om personar i sovjet-kontrollerte land i Aust-Europa som stod i open opposisjon til politikken regjeringane deira førte.Namnet dissident har ei særleg historisk betydning. I Polen blei dissident i reformasjonstida brukt om kyrkjesamfunn som stod utanfor universaliteten til den katolske kyrkja.

 • FARC

  FARC var en geriljaorganisasjon i Colombia. Ved nedleggelsen i 2017 var den landets eldste, største og mest militante.FARC ble grunnlagt i 1964 i landsbyen Marquetalia, i regionen Tolima i Colombia, der bønder med kommunistisk ideologi etablerte seg og initierte en væpnet kamp for landrettigheter. Sosial ulikhet og krav om fordeling av land har preget FARCs ideologi fra begynnelsen av.

  Fra wikipedia

 • Dissident

  Dissident er en betegnelse på en person som har en annen oppfatning og/eller motarbeider den etablerte politikk eller struktur i et samfunn eller en stat.

 • Dissident Aggressor

  «Dissident Aggressor» er en sang av det britiske heavy metal-bandet Judas Priest på studioalbumet Sin After Sin fra 1977.

 • Georgi Markov

  Georgi Ivanov Markov (bulgarsk: Георги Иванов Марков; født 1.

Mer om Dissident fra Vox Publicas arkiv