Dissident

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dissident

  Fra SNL

 • dissident

  Dissident, en som tar avstand fra deler av offisiell religion eller politikk. Navnet dissident har en særlig historisk betydning i Polen. Der ble det i reformasjonstiden brukt om de ulike kristne trossamfunnene sett i forhold til kristendommen som en enhet, senere bare om kirkesamfunn som stod utenfor den katolske kirkens universalitet. Stridighetene mellom den katolske kirken og dissidentene bidro til oppløsningen av det polske rike.Fra 1960-årene til slutten av 1980-årene ble begrepet dissident brukt om personer som i Øst-Europas sosialistiske land stod i åpen opposisjon til sine regjeringers politikk..

 • Ai Weiwei

  Ai Weiwei, kinesisk billedkunstner og opposisjonell. Ai er som billedkunstner mest kjent for sine installasjoner og bruk av objet trouvé, i tillegg til å være kunstnerisk konsulent for designet til Beijings nasjonalstadion, «Fugleredet». Ai Weiwei er sønn av dikteren Ai Qing som ble fordømt under antihøyre-kampanjen i 1957. Ai Weiwei ble sammen med resten av familien tvangsflyttet til landsbygda i Mandsjuria og senere til Xinjiang.

  Fra wikipedia

 • Demokratur

  Et demokratur (teleskopord av demokrati og diktatur) eller demokratisk diktatur er et begrep brukt om et samfunn som på utsiden ser ut som et demokrati, men som i praksis mangler reell ytringsfrihet, muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger).

 • Dissident

  Dissident er en betegnelse på en person som har en annen oppfatning og/eller motarbeider den etablerte politikk eller struktur i et samfunn eller en stat.

 • Tore Stubberud

  Tore Stubberud (født 12.

Mer om Dissident fra Vox Publicas arkiv