Eivind Berge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berge

    Fra SNL

  • Bergen Nasjonale Opera

    Bergen Nasjonale Opera er hovedscenen for opera i Bergen. Den ble startet i 2006 og samarbeider med Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor. Operasjef fra 2021 er Eivind Gullberg Jensen. Bergen Nasjonale opera er organisert som en stiftelse, og ble etablert av Grieghallen, Den Nationale Scene, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien og Festspillene i Bergen.

  • Paal Berg

    Paal Olav Berg var en norsk jurist og politiker for Venstre. Han var sosialminister i perioden 1919–1920 og justisminister i perioden 1924–1926.Han utdannet seg til cand.jur. i 1895, og ble byrettsassessor (byrettsdommer) i Kristiania i 1900, høyesterettsadvokat i 1902, og ekstraordinær høyesterettsassessor fra 1913. Han ble fast høyesterettsassessor fra 1918 og var høyesterettsjustitiarius i perioden 1929–1946.Under andre verdenskrig fikk Bergs medlemskap i den sivile ledergruppen Kretsen og hans senere deltakelse i hjemmefrontens ledelse en sentral betydning..