Eivind Berge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berge

    Fra SNL

  • Anne-Marie Ørbeck

    Anne-Marie Ørbeck var en norsk komponist i første del av 1900-tallet, og en av svært få kvinnelige komponister fra denne perioden som komponerte store former som orkesterverker. Hennes symfoni fra 1944 er den eneste symfonien skrevet av en kvinne i Norge. Ørbeck tilhørte en generasjon norske komponister som skapte individuelle stiluttrykk gjennom å kombinere modernisme med den tonale tradisjonen og trekk fra norsk folkemusikk.

  • Bergen Nasjonale Opera

    Bergen Nasjonale Opera er hovedscenen for opera i Bergen. Den ble startet i 2006 og samarbeider med Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor. Operasjef fra 2021 er Eivind Gullberg Jensen. Bergen Nasjonale opera er organisert som en stiftelse, og ble etablert av Grieghallen, Den Nationale Scene, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien og Festspillene i Bergen.