Eivind Berge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berge

    Fra SNL

  • hjemmefronten

    Hjemmefronten er en betegnelse som opprinnelig ble brukt om den sivile befolkningen som bak de militære fronter bidrar til krigsinnsatsen, materielt og moralsk. Under andre verdenskrig fikk ordet en spesiell betydning i tyskokkuperte områder, og ble samlenavnet for dem som sluttet opp om kampen mot okkupasjonsmakten, både gjennom holdningskamp og sivil eller militær motstand.

  • Arne Semb-Johansson

    Arne Semb-Johansson, norsk professor i zoologi. Han var en fremtredende insektfysiolog som også spilte en viktig rolle som fagformidler og organisasjonsmann. Initiativene han tok bygging av biologibygningen ved Universitetet i Oslo og opprettelsen av forskningsstasjonen på Finse ble viktige for faget i Norge. Som generalsekretær i Det Norske Vitenskaps-Akademi tok han initiativ til et fond for norsk grunnforskning.  .