Ellen Viste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ellen Viste

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

  Kaffepause ved jernbanelinja.

 • Bilde: Kulturhistorisk museum, Oslo

  beslag

 • Bilde: Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

  Pute

 • Bilde: Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

  Pute

  Fra SNL

 • Floridas historie

  Florida var i før-kolonial tid bebodd av indianere, vesentlig av muskogi-stammen, som for det meste drev et enkelt jordbruk. Spanierne grunnla i 1565 St. Augustine, USAs eldste by, men kolonisasjonsforsøkene viste ellers dårlige resultater. I 1763–83 stod Florida under England og mottok mange immigranter. I 1821 solgte Spania Florida til USA. Seminolene, en muskogistamme, hadde fått leve i fred for spanierne, men kravet om plass for immigranter nordfra førte til at de måtte gå med på å leve i reservater.

 • Namibia

  Namibia, republikk i det sørvestlige Afrika. Namibia grenser til Angola i nord, Zambia og Botswana i øst og til Sør-Afrika i sør og sørøst. I vest har Namibia kyst mot Atlanterhavet. En stor del av Namibia er ugjestmild ørken, og landet har den nest laveste befolkningstettheten i verden. Namibia ble et tysk protektorat i 1884. Etter første verdenskrig ble kolonien lagt under sørafrikansk administrasjon.

  Fra wikipedia

 • Alen

  For mannsnavnet, se Alen (navn) Alen (av norrønt alin og eldre öln, trolig av latin ulna) er et urgammelt lengdemål som har vært brukt over store deler av verden siden antikken og trolig før det, og som også var utbredt i Europa og Skandinavia.

 • Amazonas

  Amazonas (portugisisk: Rio Amazonas; spansk: Río Amazonas) er ei elv i det nordlige Sør-Amerika.

 • Stikkontakt

  En stikkontakt, også kalt vegguttak (engelsk: socket, direkte oversatt «sokkel»), er en fastmontert elektrisk kontakt med hull der et støpsel (kontaktplugg, engelsk: plug) kan plugges inn.