Ellen Viste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ellen Viste

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

  Kaffepause ved jernbanelinja.

 • Bilde: Kulturhistorisk museum, Oslo

  beslag

 • Bilde: Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

  Pute

 • Bilde: Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

  Pute

  Fra SNL

 • Floridas historie

  Florida var i før-kolonial tid bebodd av indianere, vesentlig av muskogi-stammen, som for det meste drev et enkelt jordbruk. Spanierne grunnla i 1565 St. Augustine, USAs eldste by, men kolonisasjonsforsøkene viste ellers dårlige resultater. I 1763–83 stod Florida under England og mottok mange immigranter. I 1821 solgte Spania Florida til USA. Seminolene, en muskogistamme, hadde fått leve i fred for spanierne, men kravet om plass for immigranter nordfra førte til at de måtte gå med på å leve i reservater.

 • Namibia

  Namibia, republikk i det sørvestlige Afrika. Namibia grenser til Angola i nord, Zambia og Botswana i øst og til Sør-Afrika i sør og sørøst. I vest har Namibia kyst mot Atlanterhavet. En stor del av Namibia er ugjestmild ørken, og landet har den nest laveste befolkningstettheten i verden. Namibia ble et tysk protektorat i 1884. Etter første verdenskrig ble kolonien lagt under sørafrikansk administrasjon.

  Fra wikipedia

 • Jordbærslekta

  Jordbær er både navnet som brukes om planter i jordbærslekta og om fruktene fra plantene i slekta.

 • Karl XII av Sverige

  Karl XII (født 17.

 • Sofía Vergara

  Sofía Margarita Vergara Vergara (spansk uttale: [sofi.a βerɣaɾa]; født 10.