Erna Solberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Høyre

    Høyre (H) er et norsk konservativt politisk parti stiftet i 1884, og er dermed Norges nest eldste parti. Fra slutten av 1920-årene og frem til 1997 var Høyre landets nest største parti ved stortingsvalgene. Ved valgene etter årtusenskiftet har partiet vekslet mellom å være nest størst og tredje størst, og da i konkurranse med Fremskrittspartiet.

  • Erna Solberg

    Erna Solberg er en norsk politiker for Høyre som var Norges statsminister fra 2013 til 2021, og som er partileder i Høyre siden 2004. Solberg har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Etter stortingsvalget 2021 mistet regjeringen Solberg sin støtte i flertallet, og overlot makten til regjeringen Støre. Solberg er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi.