etikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Folkerett og etikk - noen utfordringer i dagens internasjonale situasjon

  La meg først av alt få takke for invitasjonen til å kommer her i Oslo Militære Samfund for å ta opp spørsmål knyttet til folkerett og etikk i dagens situasjon. Dette er spørsmål som jeg er svært opptatt av, og som krever offentlig debatt og oppmerksomhet.

 • Ledelse, etikk og samfunn

  Selveste sjefen for det verdensomfattende konsulentfirmaet McKinsey - som har fostret mange bedriftstrollmenn med skylapper - skrev i fjor en artikkel om etikk i det høyst anbefalelsesverdige ukeskriftet "The Economist". Der minnet Ian Davis om Milton Friedman's berømte setning:

 • Etikk som konkurransefortrinn i internasjonal handel

  Jeg har inntrykk av at verden først den 11. september i år oppdaget at økonomisk kriminalitet fantes, at skatteparadiser fantes, og at vi står ganske avvæpnet overfor disse problemene.

  Fra SNL

 • etikk

  Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi.Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger.Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig.Etikk er en av de viktigste områdene innen filosofi.

 • kristen etikk

  Kristen etikk er normene og verdiane som er grunnlaget i kristen tru. Kristendommen har gjennom heile historia si ikkje berre handla om rett tru, men i høg grad også om dei rette handlingane. Etter kristen oppfatning er ei tru utan gode gjerningar ei død tru. Etikk har derfor heile tida vore ein viktig del av den kristne teologien. .

  Fra wikipedia

 • Deskriptiv etikk

  Deskriptiv etikk er den delen av etikken som undersøker hvilke moralske verdier som fins i befolkningen og hvor utbredt de er.

 • Etikk

  Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

 • Medisinsk etikk

  Medisinsk etikk er en del av den medisinske filosofi og består av etikk som gjelder for medisinsk virksomhet.