etikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • etikk

  Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig. Etikk er en av de viktigste områdene innen filosofi.

 • kristen etikk

  Kristen etikk er normene og verdiane som er grunnlaget i kristen tru. Kristendommen har gjennom heile historia si ikkje berre handla om rett tru, men i høg grad også om dei rette handlingane. Etter kristen oppfatning er ei tru utan gode gjerningar ei død tru. Etikk har derfor heile tida vore ein viktig del av den kristne teologien.

  Fra wikipedia

 • Etikk

  Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

 • Normativ etikk

  Normativ etikk er den del av etikken som forsøker å ta stilling til hva som er rett og galt, godt og ondt.

 • Verdi (etikk)

  For andre betydninger se verdi.