Europaparlamentet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Europaparlamentet

  Europaparlamentet, EU-parlamentet, parlamentarisk forsamling i EU, opprettet 1952 i Traktaten om kull- og stålfellesskapet under navnet Den felles forsamling, med medlemmene oppnevnt av de nasjonale parlamenter. I Romatraktatene fra 1958 gitt mandat som parlamentarisk forsamling også for Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF) og EURATOM. Forsamlingen endret navn 1958 til Den europeiske parlamentariske forsamling, fra 1962 Det europeiske parlament.Siden 1979 velges representantene i direkte valg i de enkelte medlemsland.

 • EU

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC.EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet.

  Fra wikipedia

 • Europaparlamentet

  Europaparlamentet (EP eller Det europeiske parlament) er en lovgivende, folkevalgt institusjon i Den europeiske union (EU).

 • Hellas' kommunistparti

  Hellas' kommunistiske parti (gresk: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Kommounistikó Kómma Elládas, kortform K.K.E. eller KKE) ble stiftet i 1918.

 • Viorica Dăncilă

  Vasilica-Viorica Dăncilă (født 16.