Europaparlamentet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europaparlamentet

  Fra SNL

 • Europaparlamentet

  Europaparlamentet, EU-parlamentet, parlamentarisk forsamling i EU, opprettet 1952 i Traktaten om kull- og stålfellesskapet under navnet Den felles forsamling, med medlemmene oppnevnt av de nasjonale parlamenter. I Romatraktatene fra 1958 gitt mandat som parlamentarisk forsamling også for Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF) og EURATOM. Forsamlingen endret navn 1958 til Den europeiske parlamentariske forsamling, fra 1962 Det europeiske parlament.Siden 1979 velges representantene i direkte valg i de enkelte medlemsland.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC.EU styres av syv organer, som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet. Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte. Beslutningene i EU former offentlig politikk på en rekke viktige områder.

  Fra wikipedia

 • Alliansen av liberale og demokrater for Europa

  Alliansen av Liberale og Demokrater for Europa (ALDE; Engelsk: Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE; Fransk: Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe, ADLE) er en sentrumsgruppering i Europaparlamentet bestående av to europeiske partier, henholdsvis det liberale ELDR og det sentrumsorienterte EDP. Denne gruppen er med sine 85 mandater, hvorav to tredjedeler er fra ELDR, den tredje største i Europaparlamentet, etter EPP-ED (de konservative og kristendemokratene) og PES (sosialdemokratene), men ALDE utøver ofte langt større innflytelse enn hva stemmetallet skulle tilsi, fordi de ofte havner i en vippeposisjon mellom de andre grupperingene.

 • Europaparlamentet

  Europaparlamentet (EP; el.

 • Presidenter for Europaparlamentet

  Presidenten for Europaparlamentet leder Europaparlamentets aktiviteter.