Europaparlamentet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Europaparlamentet

    Europaparlamentet er den ene av EUs to lovgivende forsamlinger, der den andre er Ministerrådet. Europaparlamentets hovedfunksjoner er lovgivning og budsjettering, samt kontroll av EUs utøvende myndighet, Europakommisjonen. De 705 medlemmene til Europaparlamentet velges i direkte valg av medlemslandenes borgere hvert femte år. Valgene organiseres nasjonalt, og kandidatene stiller til valg på nasjonale lister, men når parlamentet trer sammen fordeler representantene seg i partigrupper på tvers av nasjonalitet.

  • EU

    Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa som består av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd Europaparlamentet Rådet (Consilium) Europakommisjonen EU-domstolen Den europeiske sentralbanken Revisjonsrådet Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og de er dels overnasjonale og dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte.