Europeisk offentlighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • eiendomsrett

  Eiendomsrett er retten til å råde over en ting innenfor lovlige rammer, så lenge det ikke strider mot andres rettigheter. Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter, og er vernet gjennom Grunnlovens § 105 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 (EMK P1-1). Eiendomsrett omfatter både rettslige disposisjoner, som rett til å selge, låne bort eller pantsette, og faktiske disposisjoner, som rett til å bruke en ting, male huset, kjøre med bilen, hogge trær i skogen og så videre.

 • offentlig politikk i Norge

  I sin etter hvert banebrytende framstilling av det politiske system – og analysen av dette – definerte David Easton offentlig politikk som autoritativ verdifordeling foretatt av statsmakten eller offentlige myndigheter. Politikken er autoritativ i den betydning at den er bindende for dem som berøres av beslutningene, og at det bare er staten og dens offentlige myndigheter som har myndighet til å fatte slike vedtak.

  Fra wikipedia

 • Borgerlig offentlighet

  Borgerlig offentlighet er den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas' mest kjente verk.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Offentlig sektor

  Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet.