Europeisk offentlighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • eiendomsrett

  Eiendomsrett er retten til å råde over en ting innenfor lovlige rammer, så lenge det ikke strider mot andres rettigheter. Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter. Eiendomsrett omfatter både rettslige disposisjoner, som rett til å selge, låne bort eller pantsette, og faktiske disposisjoner, som rett til å bruke en ting, male huset, kjøre med bilen, hogge trær i skogen og så videre.

 • gatebelysning

  Gate- og vegbelysning, den offentlige belysning av gater, veger og plasser i byer og tettbebygde strøk. Det er også vanlig at motorveger og enkelte strekninger på andre viktige veger har belysning..

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Offentlig sektor

  Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet.

 • USA

  USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk: United States of America), De forente stater (engelsk: United States) eller Sambandsstatene, Amerika, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.