Fildeling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fildeling

  Fildeling, deling av datafiler. Betegner to svært ulike måter å dele filer på.1. Som Internettjeneste viser fildeling til ordninger som lar en bruker eksponere filer på egen harddisk til søk og nedlasting fra andre Internett-brukere. Fildelingstjenester organiseres rundt bestemte nettsteder, og innebærer gjerne at man laster ned en spesiell klient (programvare) for både å søke hos andre, og avgrense sin egen eksponering.Den første av mange fildelingstjenester som oppnådde stor popularitet, var Napster i 1999.

 • Internett

  Å gjøre åndsverk (f.eks. programvare) eller fotografiske bilder, film og fonogram, som er beskyttet av åndsverkloven av 12. mai 1961, tilgjengelig via Internett, f.eks. på en nettside eller gjennom en fildelingstjeneste, krever samtykke fra rettighetshaver. Om slike arbeider, når de er gjort tilgjengelige på Internett, kan nedlastes – kopieres – av brukerne i maskinlesbar form eller i form av utskrift, beror på ellers gjeldende regler, se opphavsrett.

  Fra wikipedia

 • Darknet

  Darknet er et privat, virtuelt nettverk for fildeling hvor brukere bare kobler seg til personer de er har godkjent.

 • Fildeling

  Fildeling (IT) er deling av datafiler.

 • Privat-P2P

  Privat-P2P-nettverk er peer-to-peer (P2P eller likemann til likemann) nettverk som kun tillater noen felles datamaskiner som alle parter stoler på, til å dele filer.

Mer om Fildeling fra Vox Publicas arkiv