Finansdepartementet

Det amerikanske finansdepartementet (Department of the Treasury) er et departement i den amerikanske regjeringen opprettet i 1789 for å forvalte de føderale myndighetenes inntekter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Finansdepartementet

  Fra SNL

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet (FIN) er et norsk departement med ansvar for den økonomiske politikken i Norge. Finansdepartementets øverste leder er statsråd Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, med tittelen finansminister. Departementet har også ansvaret for samordningen av den langsiktige planleggingen i den offentlige virksomhet, derunder utarbeiding av nasjonalbudsjettet og forberedelse av statsbudsjettet.

 • direktorat

  Direktorat er en etat under et departement, som har forvaltningsansvar for et avgrenset fagområde. I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver. Direktorater er forvaltningsorgan med en direktør som sjef.

  Fra wikipedia

 • Finansdepartementet (India)

  Det indiske Finansdepartementet (hindi: वित्त मंत्रालय) er et viktig departement innenfor Indias regjering.

 • Finansdepartementet (Norge)

  Finansdepartementet (FIN) er et norsk departement som skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt overvåke og utarbeide regler for tilsyn og virksomhet i finans­markedene.

 • Finansdepartementet (USA)

  Det amerikanske finansdepartementet (Department of the Treasury) er et departement i den amerikanske regjeringen opprettet i 1789 for å forvalte de føderale myndighetenes inntekter.