Finansdepartementet

Det amerikanske finansdepartementet (Department of the Treasury) er et departement i den amerikanske regjeringen opprettet i 1789 for å forvalte de føderale myndighetenes inntekter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Finansdepartementet

  Fra SNL

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet (FIN) er et norsk departement med ansvar for den økonomiske politikken i Norge. Finansdepartementets øverste leder er statsråd Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, med tittelen finansminister. Departementet har også ansvaret for samordningen av den langsiktige planleggingen i den offentlige virksomhet, derunder utarbeiding av nasjonalbudsjettet og forberedelse av statsbudsjettet.

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet er et departement som har ansvar for den økonomiske politikken i Norge.Et medlem av regjeringen er politisk leder for finansdepartementet. Hen er statsråd for finansdepartementet, og har tittelen finansminister.Noen av de viktigste oppgavene for dette departementet er: å planlegge statsbudsjettet ansvar for Norges Bank skatter og avgifter Finansdepartementet har også ansvar for reglene for oljefondet.

  Fra wikipedia

 • Finansdepartementet (India)

  Det indiske Finansdepartementet (hindi: वित्त मंत्रालय) er et viktig departement innenfor Indias regjering.

 • Finansdepartementet (Norge)

  Finansdepartementet (FIN) er et norsk departement som skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt overvåke og utarbeide regler for tilsyn og virksomhet i finans­markedene.

 • Finansdepartementet (USA)

  Det amerikanske finansdepartementet (Department of the Treasury) er et departement i den amerikanske regjeringen opprettet i 1789 for å forvalte de føderale myndighetenes inntekter.