Fiskeridirektoratet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fiskeridirektoratet

  Fra SNL

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet er et norsk direktorat som er Nærings- og fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål.Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og havområdene. Det driver kontroll av fangst og fiske, og har en avgjørende innflytelse på fiskekvoter og konsesjoner.Liv Holmefjord var direktør fra 2008 til 2020, da Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til ny direktør..

 • fiskerikontroll

  Fiskerikontroll er kontroll og overvåking av fiskerier for å sikre at disse foregår i henhold til lover og regelverk som skal fremme bærekraftig ressursutnyttelse av marine levende ressurser. God fiskerikontroll er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske. Fiskerikontrollen skal også bidra også til at fiskeriaktiviteten foregår i ordende former på fiskefeltene, slik at fiskere med ulike redskaper eller interesser ikke ødelegger fangstmuligheter for hverandre.

  Fra wikipedia

 • Fiskeridirektoratet (Danmark)

  Fiskeridirektoratet var en dansk statlig etat under Fødevareministeriet.

 • Fiskeridirektoratet (Norge)

  Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Mer om Fiskeridirektoratet fra Vox Publicas arkiv