Fiskeridirektoratet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fiskeridirektoratet

  Fra SNL

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet er et norsk direktorat som er Nærings- og fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål.Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og havområdene. Det driver kontroll av fangst og fiske, og har en avgjørende innflytelse på fiskekvoter og konsesjoner.Liv Holmefjord var direktør fra 2008 til 2020, da Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til ny direktør..

 • fiskermanntall

  Fiskermanntall er et register over personer bosatt i Norge som har fiske eller fangst som næring. Fiskeridirektoratet fører fiskermanntallet basert på søknad om opptak. Fiskermanntallet er hjemlet i Lov om pensjonstrygd for fiskere (fiskerpensjonsloven) av 1957. Fiskermanntallet har betydning på flere offentlige- og privatrettslige områder. Ifølge Fiskeridirektoratet blir fiskermanntallet brukt som grunnlag for tildeling av: Retter i fiske administrert av Fiskeridirektoratet.

  Fra wikipedia

 • Fiskeridirektoratet (Danmark)

  Fiskeridirektoratet var en dansk statlig etat under Fødevareministeriet.

 • Fiskeridirektoratet (Norge)

  Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Mer om Fiskeridirektoratet fra Vox Publicas arkiv