Fiskeridirektoratet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fiskeridirektoratet

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Sentralbord 7036 (Fiskeridirektoratet)

 • Bilde: Telemark Museum

  Fiske Retter

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Møte i Fiskeridirektoratet

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Hefte

  Fra SNL

 • Fiskeridirektoratet

  Bergen, opprettet 1900, Fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og er ansvarlig for den ytre etaten som består av Kontrollverket og Rettledningstjenesten i fiskerinæringen. Havforskningsinstituttet ble skilt ut fra direktoratet i 1989.

 • Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt

  Bergen, se Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning..

  Fra wikipedia

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet har flere betydninger:

 • Fiskeridirektoratet (Norge)

  Fiskeridirektoratet er en norsk, statlig etat, opprettet i 1900 (endret navn i 1906), med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning.

 • Sei

  Sei er en fisk i torskefamilien.

Mer om Fiskeridirektoratet fra Vox Publicas arkiv