Fiskeridirektoratet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fiskeridirektoratet

  Fra SNL

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet er et norsk direktorat som er Nærings- og fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og havområdene. Det driver kontroll av fangst og fiske, og har en avgjørende innflytelse på fiskekvoter og konsesjoner.

 • Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt

  Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt var i Bergen,  og ble i sin tid omdannet til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. I 2018 ble dette fusjonert med Havforskningsinstituttet.  .

  Fra wikipedia

 • Fiskeridirektoratet (Danmark)

  Fiskeridirektoratet var en dansk statlig etat under Fødevareministeriet.

 • Fiskeridirektoratet (Norge)

  Fiskeridirektoratet er et norsk, statlig direktorat, opprettet i 1900 (endret navn i 1906), med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Mer om Fiskeridirektoratet fra Vox Publicas arkiv