Fiskeridirektoratet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fiskeridirektoratet

    Fra SNL

  • Fiskeridirektoratet

    Fiskeridirektoratet er et norsk direktorat som er Nærings- og fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål.Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og havområdene. Det driver kontroll av fangst og fiske, og har en avgjørende innflytelse på fiskekvoter og konsesjoner.Liv Holmefjord var direktør fra 2008 til 2020, da Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til ny direktør..

  • Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt

    Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt var i Bergen, og ble i sin tid omdannet til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. I 2018 ble dette fusjonert med Havforskningsinstituttet. .

Mer om Fiskeridirektoratet fra Vox Publicas arkiv