Fjernsyn

Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Fjernsyn norskbygget mottakerapparat for fjernsyn

 • Bilde: Telemuseet

  Fjernsyn

 • Bilde: Oslo Museum

  bolig

 • Bilde: Oslo Museum

  Philips fjernsyn

  Fra Virksomme Ord

 • Nyttårstale

  Kjære alle sammen, En nyttårstale rommer gjerne en oppsummering av året som er gått, og håp, drømmer og mål for fremtiden. Katastrofen i romjula har endret perspektivene.

 • Nyttårstale

  Kjære landsmenn, Vi står igjen ved inngangen til et nytt år og som vanlig gir nyttårsaftenen meg en kjærkommen anledning til gjennom Norsk Rikskringkasting å sende en hilsen til mine landsmenn hjemme og ute. Det er en egen høytid over nyttårsaften når vi tar farvel med det året som går ut og vender tankene mot det nye år for å ønske det velkommen.

 • Nyttårstale

  Kjære landsmenn! Vi står igjen på terskelen til et nytt år, og som vanlig på det gamle års siste dag skal jeg ha gleden av gjennom radio å få sende en hilsen til mine landsmenn hjemme og ute. Jeg har i løpet av det år som nu er gått hatt anledning til å besøke Svalbard, og jeg vil gjerne få sende alle dere der oppe min hjertelige takk for sist og for de minnerike dager jeg tilbragte sammen med dere.

  Fra SNL

 • billedrør

  Billedrør, vakuumrør som omgjør elektriske spenningsvariasjoner til tilsvarende variasjoner i lysintensiteten på en billedskjerm i røret. Billedrøret er en videreutvikling av katodestrålerøret, som første gang ble beskrevet i 1897. I dag har bruken av billedrør blitt kraftig redusert til fordel for LCD- og plasmateknolgi.  .

 • TV

  TV, også kalt fjernsyn, er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. TV er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter. Fjernsynet vokste i andre halvdel av 1900-tallet frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer.

  Fra wikipedia

 • Fjernsyn

  Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent som NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som kringkaster innen radio, fjernsyn og nye medier.

 • Televimsen

  Televimsen er en navnet på en dukkefigur som var modellert av Ingeborg Gude, og brukt som animasjonsfigur i innslag på NRK Fjernsynet.