FN

De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  FN-merke

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Bauta falne FN soldater fra Rogaland

 • Bilde: Forsvarets museer

  Modell Spitfire FN-J

 • Bilde: Forsvarets museer

  FN flagg

  Fra Virksomme Ord

 • Sovjet - FN - NATO - Norge

  Når vi skal danne oss et bilde av øyeblikkets internasjonale situasjon og vår egen plassering i dette bilde, er det grunn til først å oppholde seg litt ved noe meget interessant som er hendt innenfor østblokken, noe tidligere helt uhørt: en dyptgående splittelse mellom kommunismens to viktigste maktsentra, Moskva og Peking, lære-stridigheter av en slik art at de synes å kunne true med å føre til et virkelig skisma, om ikke akkurat i overskuelig fremtid. Når jeg her bruker uttrykk av kirkepolitisk art, som lærestrid og skisma, er det ikke tilfeldig.

 • La oss satse på FN

  President! De siste ukene har vært sterkt preget av Irak-konflikten. Folkelige demonstrasjoner i en rekke land viser et sterkt ønske om å løse Irak-konflikten uten bruk av militær makt.

 • Mer handling, mindre snakk

  Kjære alle sammen, I år feirer vi ikke bare FN-dagen 24. oktober, men også FNs 70-årsjubileum.

  Fra SNL

 • FN

  FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, som har hovedkontor i New York, USA og 193 medlemsland. Medlemmene er stater. De omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå krig i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.

 • fredsbevarende operasjoner

  En fredsbevarende operasjon er normalt en flernasjonal inngripen som med et politisk mandat og partenes aksept anvender militære og/eller sivile midler for å bevare eller gjenopprette fred og stabilitet mellom stridende parter i et avgrenset område. Fredsbevaring er en metode som først og fremst De forente nasjoner (FN) anvender som ledd i arbeidet for å opprettholde internasjonal fred og stabilitet.

  Fra wikipedia

 • De forente nasjoner

  De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24.

 • Liste over FN-dager

  De forente nasjoners internasjonale dager (eller FN-dager) er markeringsdager der FN eller organisasjoner i FN-systemet ønsker å rette spesiell oppmerksomhet mot forskjellige temaer og problemområder i verden.

 • Liste over land etter innbyggertall

  Denne listen rangerer verdens verdensdeler, land og avhengige territorier etter samlet innbyggertall, primært etter FNs definisjoner og data.