FN

MAG er et maskingevær fra belgiske FN Herstal i kaliber 7,62 x 51 mm NATO. . wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • FN

  FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945 som har som sin viktigste jobb å sikre fred og sikkerhet i verden. Den har 193 medlemsland. Medlemmene er stater og de omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden. FN har hovedkontor i New York i USA. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig med hovedformål å unngå krig i framtiden.

 • FNs fredsbevarende operasjoner

  FN har som én av sine hovedoppgaver å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Ett av virkemidlene FN har brukt, og fortsatt bruker, er fredsbevarende operasjoner. Siden den første ble satt inn i 1948, har FN iverksatt i alt 71 slike operasjoner i tilsammen 48 land. Over 120 000 personer fra 124 land – inklusive Norge – har tjenestegjort i disse operasjonene.Dette er militære operasjoner, selv om også sivile elementer kan inngå.

  Fra wikipedia

 • De forente nasjoner

  De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24.

 • FN-sambandet

  FN-sambandet i Norge er en norsk uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde.

 • FN MAG

  MAG er et maskingevær fra belgiske FN Herstal i kaliber 7,62 x 51 mm NATO. .