Folkemord

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Folkemordet i Rwanda

  Folkemordet i Rwanda i 1994 var et folkemord der mellom 800 000 og én million tutsier, politisk moderate hutuer og rundt 30 prosent av twabefolkningen ble drept under borgerkrigen i landet. Massedrapene begynte 6. april og varte i 100 dager til midten av juni 1994.Folkemordet var et resultat av årelange motsetninger mellom folkegruppene, der hutuene satt med den formelle makten ved krigens begynnelse, etter at tutsiene hadde vært favorisert av den belgiske kolonimakten gjennom mange år.

 • Holocaust

  Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938–1945 ble mer enn seks millioner jøder drept. Jødene selv bruker ofte betegnelsen shoah eller shoa. Veien fram til det som ble folkemordet på jødene var en gradvis prosess. Fra Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i januar 1933 til utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 ble jødene diskriminert juridisk, økonomisk og sosialt, og forholdene de levde under ble gradvis forverret.

  Fra wikipedia

 • Folkemord

  Folkemord, eller genocid, er systematisk utryddelse av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe.

 • Folkemordet i Rwanda

  Folkemordet i Rwanda var et folkemord som skjedde fra 6.

 • Folkemordet på armenerne

  Folkemordet på armenerne (armensk: Հայոց Ցեղասպանություն, tyrkisk: Ermeni (Soy)kırımı), også kjent som den armenske deportasjonen, Armenia-massakren(e) eller det armenske holocaust, var den tvungne massedeportasjonen av osmanske armenere i det osmanske riket under det ungtyrkiske styret fra mars 1915 til januar 1917.