Folkeopplysning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Folkeopplysning

  Fra SNL

 • folkeopplysning

  Folkeopplysning er opplysning av, eller hos, den brede allmennheten. Folkeopplysning har særlig vært drevet i regi av folkeakademier.

 • Noregs Ungdomslag

  Noregs Ungdomslag er ei landsdekkande samanslutning for ungdomslag i Noreg, starta i 1896.Bakgrunnen for utviklinga av ungdomslagsrørsla var dei store politiske, sosiale og kulturelle omskifta i Noreg gjennom den andre halvdelen av 1800-talet. Rørsla hadde i byrjinga ein klår brodd mot etablerte maktstrukturar både når det galdt politikk, språk og religion.

  Fra wikipedia

 • Andreas Wahl

  Andreas Solberg Wahl (født 1983) er en tyskfødt norsk sivilingeniør (master i realfagsdidaktikk) og formidler av naturvitenskap.

 • Folkeopplysning

  Folkeopplysning er virksomhet rettet mot både enkeltindividet og samfunnet.

 • Folkeopplysningen

  Folkeopplysningen er en norsk forskningsformidlingsserie som har gått på NRK1 siden 2012.