Genocide

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Genocide

  Fra SNL

 • folkemord

  Folkemord, drap og andre handlinger som tar sikte på helt eller delvis å ødelegge nasjonale, etniske, rasemessige eller religiøse grupper. Begrepet ble introdusert av den polsk-jødiske juristen Raphael Lemkin under 2. verdenskrig. Lemkin anvendte begrepet som en betegnelse på drap på mennesker på grunnlag av hva de var, for eksempel trosretning, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller kjønn, og ikke på grunn av bestemte handlinger de hadde utført.

 • Anfal-kampanjen

  Al-anfal var navnet det irakiske Baath-regimet ga sine egne militære operasjoner mot kurdere og andre etniske grupper i Nord-Irak i perioden 1987–88. Kampanjen fikk navn etter Koranens vers 8, al-anfal, som handler om at de troendes krigsutbytte tilhører de vantro. Kampanjen er blitt stående som et av Baath-regimets mest omfattende voldsangrep mot sine politiske motstandere generelt og mot kurderne spesielt.

  Fra wikipedia

 • Folkemord

  Folkemord eller genocid er systematisk utryddelse av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe.

 • Genocide

  Genocide er et dobbelt samlealbum fra det britiske heavy metal-bandet Judas Priest.

 • The Armenian Genocide

  The Armenian Genocide er en amerikansk TV-dokumentar fra 2006 som utforsker Det ottomanske rikets drap på mer enn én million armenere under første verdenskrig.