Geologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • geologi

  Geologi er læren om Jordens oppbygning og historie. Geologi er en svært omfattende vitenskap, hvor kjernen er kunnskap om bergarter, mineraler og smelter som jorden består av, samt jordens struktur og oppbygning. Geologien tar for seg både klassifikasjon og beskrivelse av deres egenskaper, fordeling av grunnstoffer, mineraler og bergarter i jordens indre og ikke minst kunnskap om prosessene som ligger bak.

 • Månens geologi

  Månen er en geologisk død klode, i motsetning til Jorden. Den mangler unge fjellkjeder, har ikke hatt påviselig vulkansk virksomhet de siste tre milliarder år, og den seismiske virksomheten er meget liten og kan hovedsakelig skyldes meteorittnedfall og mindre oppsprekking (måneskjelv). I dag mangler den eget magnetfelt, men de basaltiske bergartene har «innefrosset» en magnetisk ensretting som viser at Månen hadde magnetfelt da basaltene ble dannet for 3–4 milliarder år siden.I dag har Månen en 60–150 km tykk skorpe og en fast litosfære ned til et dyp på 1000 km.

  Fra wikipedia

 • Geologi

  Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.

 • Perm (geologi)

  Perm er den yngste perioden i jordens oldtid (Paleozoikum), fra 299.0 ± 0.8 til 251.0 ± 0.4 millioner år siden.