Geologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Jordas tidsregning

  Jorda ble til for 4,6 milliarder år siden. I faget geologi deler man opp Jordas historie i perioder som kalles for tidsavsnitt. Denne måten å dele opp Jordas historie på kalles geologisk tidsregning. De som forsker på Jordas tidsregning, kalles geologer. De forsker blant annet på det som har skjedd i overgangene fra ett tidsavsnitt til et annet. Masseutryddelsene av dinosaurer skjedde for eksempel mellom to perioder som heter kritt og paleogen.

 • geologi

  Geologi er læren om Jordens oppbygning og historie. Geologi er en svært omfattende vitenskap, hvor kjernen er kunnskap om bergarter, mineraler og smelter som jorden består av, jordens struktur og oppbygning fra indre kjerne til overflaten og fra atomskala til hele klodens størrelse. Videre omfatter geologi forståelse for de geologiske prosessene som ligger bak.

  Fra wikipedia

 • Geologi

  Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.

 • Perm (geologi)

  Perm er den yngste perioden i jordens oldtid (Paleozoikum), fra 299.0 ± 0.8 til 251.0 ± 0.4 millioner år siden.