Gerd-Liv Valla

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Nokia 8210

  Fra SNL

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla, norsk politiker for Arbeiderpartiet og fagforeningsleder; utdannet cand.polit. Hun var leder av Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til 2007.Valla var kontorsjef ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) i 1981–1987 og utreder i Statstjenestemannskartellet i 1987–1990. Hun var politisk rådgiver ved Statsministerens kontor i 1990–1992, statssekretær samme sted i 1992–1994 og justisminister fra februar–oktober 1997.

 • Statsråder i Norge

  Fra wikipedia

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla (født 25.

 • Ingunn Yssen

  Ingunn Yssen (født 8.

 • Valla-saken

  Valla-saken betegner en rekke hendelser i 2007 rundt daværende LO-leder Gerd-Liv Valla knyttet til hennes lederstil og behandling av medarbeidere som endte med hennes fratredelse fra vervet.