Gerd-Liv Valla

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla, norsk politiker for Arbeiderpartiet og fagforeningsleder; utdannet cand.polit. Hun var leder av Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til 2007.Valla var kontorsjef ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) i 1981–1987 og utreder i Statstjenestemannskartellet i 1987–1990. Hun var politisk rådgiver ved Statsministerens kontor i 1990–1992, statssekretær samme sted i 1992–1994 og justisminister fra februar–oktober 1997.

 • statsråder i Norge

  En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre.Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet..

  Fra wikipedia

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla (født 25.

 • Jan Davidsen

  Jan Davidsen (født 24.

 • Valla-saken

  Valla-saken betegner en rekke hendelser i 2007 rundt daværende LO-leder Gerd-Liv Valla knyttet til hennes lederstil og behandling av medarbeidere som endte med hennes fratredelse fra vervet.