Gerd-Liv Valla

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla er en norsk politiker for Arbeiderpartiet og som var leder av Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til 2007. Da Gerd-Liv Valla ble valgt til LO-leder våren 2001, så mange det som den reneste kulturrevolusjon. Ikke bare var hun den første kvinne som nådde helt til topps i det mannsdominerte hierarkiet; hun var også den første akademiker i LOs sjefsstol, hun var radikal og kom fra et forbund i offentlig sektor.

 • statsråder i Norge

  En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre. Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet.

  Fra wikipedia

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla (født 25.

 • Ingunn Yssen

  Ingunn Yssen (født 1961) er en norsk embetsperson og politisk rådgiver.

 • Valla-saken

  Valla-saken betegner en rekke hendelser i 2007 rundt daværende LO-leder Gerd-Liv Valla knyttet til hennes lederstil og behandling av medarbeidere som endte med hennes fratredelse fra vervet.