Gerd-Liv Valla

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Nokia 8210

  Fra SNL

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla, norsk politiker (A) og fagforeningsleder; cand.polit. Kontorsjef ved NAVF 1981–87; utreder i Statstjenestemannskartellet 1987–90. Politisk rådgiver ved Statsministerens kontor 1990–92, statssekretær samme sted 1992–94. Justisminister feb.–okt. 1997. 1994–97 nestleder i Norsk Tjenestemannslag, nestleder i LO 1997–2001. LO-leder 2001–07; den første kvinnelige LO-leder og den første akademiker med dette vervet.På Arbeiderpartiets landsmøte 2002 lot hun være å la seg velge til partiets sentralstyre, som første LO-leder.

 • Statsråder i Norge

  Fra wikipedia

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla (født 25.

 • Ingunn Yssen

  Ingunn Yssen (født 8.

 • Valla-saken

  Valla-saken betegner en rekke hendelser i 2007 rundt daværende LO-leder Gerd-Liv Valla knyttet til hennes lederstil og behandling av medarbeidere som endte med hennes fratredelse fra vervet.