Grunnlovsjubileet 2014

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utvidende tolkning

  Utvidende tolkning er i juridisk metode å strekke lovinnholdet ut over lovområdet som i språklig forstand omfattes av lovens tekst.Denne tolkingsmåten er både en måte å resonnere på, det vil si en tankeprosess, og resultatet av tolkingen, det vil si tolkingsutfallet.De andre lovtolkingsteknikkene er bokstavtolking, presiserende tolking, innskrenkende tolking, analogi og antitese.

 • Marte Wexelsen Goksøyr

  Marte Wexelsen Goksøyr er en norsk samfunnsdebattant, forfatter, skuespiller og foredragsholder.Som skuespiller har Goksøyr blant annet spilt i Askepott, i Riksteaterets oppsetting av Folk og røvere i Kardemomme by, i 2008, i dokumentaren Bare Marte, om hennes eget liv med Downs syndrom, i Jeg svarte på en drøm sammen med Eindride Eidsvold og i Hva faen er problemet, som hun selv har skrevet og som ble satt opp på teater Manu i 2017.Goksøyr har engasjert seg i politiske spørsmål knyttet til samfunnsdeltakelse, medborgerskap og rettigheter.

  Fra wikipedia

 • Et riksportrett (etter Eidsvold 1814)

  «Et riksportrett (etter Eidsvold 1814)» er et fotografi som viser 112 mennesker i Rikssalen på Eidsvold Verk i 2014, der Norges Grunnlov ble utformet og vedtatt.

 • Grunnlovsjubileet i Norge 2014

  Grunnlovsjubileet i Norge 2014 var en offentlig markering av at det i 2014 er 200 år siden Norges Grunnlov ble vedtatt.

 • Rørbua

  Rørbua, også kjent som «badehuset», er en bygning som ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune Rørbua ble opprinnelig bygd som et badehus for arbeiderne i AS Sydvaranger som drev med gruvedrift i umiddelbar nærhet.