Gudmund Hernes

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Gudmund Hernes

  Fra SNL

 • Gudmund Hernes

  Gudmund Hernes er en norsk sosiolog og tidligere politiker for Arbeiderpartiet. Fra 1990 til 1995 var han kirke-, utdannings- og forskningsminister i regjeringen til Gro Harlem Brundtland, deretter helseminister fra 1995 til 1997.Som forsker har Gudmund Hernes vært særlig opptatt av makt og sosial ulikhet. Som politiker har han satt store spor etter seg i det norske samfunnet.

 • medievridning

  Medievridning er et sentralt begrep i analysen av moderne medier. Det henspiller på det fenomen at personer og institusjoner innretter sin virksomhet mot hva mediene vil være interessert i, og at aktiviteten i samfunnet dermed blir vridd mot medienes prioriteringer.Begrepet ble knyttet til diskusjonen omkring Maktutredningen som ble igangsatt av regjeringen i 1972, og som blant annet skulle utrede massemedienes makt i samfunnet..

  Fra wikipedia

 • Gudmund Hernes

  Gudmund Hernes (født 25.

 • Reform 97

  Reform 97 var en grunnskolereform som ble iverksatt av regjeringen Brundtland III, under daværende utdanningsminister Gudmund Hernes.

 • Stein Hernes

  Stein Hernes (16.

Mer om Gudmund Hernes fra Vox Publicas arkiv

 • Varsling er tema på årets kartellkonferanse

  Den tidligere Siemens-varsleren Per Yngve Monsen og Ad:varsels redaktør Pål Hivand deltar denne uken som innledere om temaet varsling under LO Stats kartellkonferanse på Gol. ...

 • Kommando-humanismen

  Tom Are Trippestad gir en kritisk analyse av Gudmund Hernes retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk. ...

 • Medieskandaler, lekkasjer og granskning

  Politiske skandaler er en gammel historie, men moderne markedsorienterte medier har gitt dem en ny dimensjon. Med tallrike medietilbud og nyhetskonkurranse 24 timer i døgnet kan proporsjonene saken får bli voldsomme, spesielt når kjente enkeltpersoner står i fokus. ...