Gulf war

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Golfkrigen 1990–1991

    Golfkrigen i 1990–1991 var en væpnet konflikt mellom Irak og Kuwait og deretter mellom en flernasjonal koalisjonsstyrke og Irak. Krigen varte fra august 1990 til februar 1991 og er også kjent som Den andre golfkrigen. Golfkrigen i 1980–1988 Golfkrigen i 2003 Krigen var todelt og startet med at Irak invaderte Kuwait 2. august 1990, for deretter å annektere landet og samtidig true Saudi-Arabia.

  • Golfkrigsyndromet

    Golfkrigsyndromet er en medisinsk omstridt tilstand som gir seg utslag i ulike vedvarende fysiske og psykiske plager, erfart av veteraner fra tjeneste i Golfkrigen i 1990–1991. Ubestemmelige sykdomsbilder ble tidlig kjent blant amerikanske og britiske veteraner fra krigen i Irak og Kuwait, og er også blitt kartkart blant norske veteraner. Lidelsen beskrives som en samling ulike symptomer, med plager forbundet særlig med sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg), og som blant annet gir seg utslag i utmattelse, søvnforstyrrelser, hodepine og hukommelsestap.