Handelsavtale

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Handelsavtale

  Fra SNL

 • handelsavtale

  Handelsavtale, overenskomst mellom to eller flere stater som regulerer partenes innbyrdes handel. Ble tidligere gjerne omtalt som en handelstraktat. Handelsavtaler kan inneholde detaljerte regler om handel og samferdsel, skipsfart, adgang til bosetning, konsularvesen m.m., samt eventuelle tilsagn om at statene i visse henseender ville behandle hverandres borgere som sine egne (nasjonal behandling) eller som den «mest begunstigede» fremmede nasjon (mestbegunstigelsesklausul).

 • Norges utenrikshandel

  Norge er en liten og åpen økonomi med lang tradisjon for handel med andre land. I 2019 solgte Norge varer og tjenester til verden for totalt 1296 milliarder kroner (eksport), mens vi kjøpte varer og tjenester for 1239 milliarder kroner (import). Det er oljen som gjør at Norge har et handelsoverskudd med resten av verden, uten denne er Norge en netto importør.Verdien av tjenestehandelen er mye lavere enn varehandelen, men den har stadig viktigere betydning i en globalisert økonomi, og siden årtusenskiftet har eksport av tjenester økt sin betydning i forhold til den samlede handelen.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Færøyene

  Færøyene er en øygruppe i det nordlige Atlanterhavet, midt mellom Norge, Island og Skottland.

 • Krigen i Ukraina

  Krigen i Ukraina, også kjent som den russisk-ukrainske krigen, er en langvarig væpnet konflikt mellom Russland og Ukraina.

Mer om Handelsavtale fra Vox Publicas arkiv