Håp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Håp er vilje, håp er handling

  Denne kvelden vil jeg først og fremst sende en hilsen til alle dere som er berørt av skredulykken i Gjerdrum. Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle.

 • Håp og forventninger

  Kjære lyttere og seere! Under jule- og nyttårshøytiden føler vi sterkere enn ellers at vi tilhører et fellesskap. Familie- og vennskapsbånd minner oss om uunnværlige verdier i livet.

 • Jordas fordømde - og vårt håp

  Vi skal samla oss om nokre vers frå Jesu Bergpreike slik vi finn ho i Lukasevangeliet. Bergpreika er Jesu store "programtale" der han proklamerer Guds rike på jorda - det kjærleikens rike som bryt fram med han og som ein gong skal rå fullt og heilt.

  Fra SNL

 • håp

  Håp er en positiv og optimistisk forventning om at noe ønsket skal skje. Noen ganger uttrykkes håp i situasjoner der vi har liten personlig kontroll («jeg har et håp om at corona-krisen snart skal være over»). Men også i situasjoner der vi selv har kontroll kan vi uttrykke håp («jeg håper jeg står til eksamen»). Håp er gjerne motstykket til pessimisme og negative forventninger til fremtiden.

 • Kapp det gode håp

  Kapp det gode håp er en odde helt sør i Afrika, utenfor Cape Town i Sør-Afrika. Den ligger noe over 34 grader sør, mellom Table Bay i nordvest og False Bay i sørøst. En del tror feilaktig at Kapp det gode håp er det sørligste punktet på det afrikanske kontinentet; dette er imidlertid Kapp Agulhas, som strekker seg flere titalls kilometer lenger sør.

  Fra wikipedia

 • Elizabeth II av Storbritannia

  Elizabeth II (født Elizabeth Alexandra Mary; 21.

 • Håp

  Håp er en sinnstilstand som kan oppleves/observeres når en får/har troen på et positivt resultat eller en positiv utgang relatert til hendelser eller omstendigheter i dens liv.

 • Håp (film)

  Håp er en norsk dramafilm fra 2019, produsert av Motlys.