Historie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Vår knappe tid stykket opp i dager og sekunder

  Meterkonvensjonen og Det norske justervesen er 100 år og jeg hilser begge fra Regjeringen. Fra et norsk synspunkt er de to nesten å se på som tvillinger, hvor ulike de ellers måtte være.

 • Mulighetenes land

  Kjære lyttere og seere, Vi samles igjen til nyårsdagens eftertanke og besinnelse, håp og forventninger. Og denne gang kan vi gå inn i et nytt år med nøktern optimisme.

 • På toppen av vårt kulturelle grunnfjell

  Statsråd Fylkesmenn Ordfører Kjære alle sammen! Edvard Munch sier et sted: Ja, dette kan nok bli godt med tiden. Det mangler bare noen små feil, for å bli riktig godt.

  Fra SNL

 • historie

  Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener vi med historie menneskehetens utvikling og de ulike epokene i denne. .

 • historie

  Historiefaget i videregående skole skal bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom fortid, nåtid og framtid, og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike epoker og kulturer. Historiebevissthet skal kunne gi grunnlag for refleksjon over egne verdivalg. Opplæringen i faget skal gi innsikt i mangfoldet av leveforhold og livsbetingelser for mennesker i fortiden.

  Fra wikipedia

 • Historie

  Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter.

 • Norges historie

  Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen.

 • Tysklands historie

  Tysklands historie er en komplisert og omfattende historie, helt fra germanerne til dagens Tyskland.