IKT

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • IKT

  IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. .

 • informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samlebetegnelse for teknologi for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon. IKT er en utvidelse av begrepet informasjonsteknologi (IT), og omfatter i større grad teknologi for formidling av informasjon. Årsaken til at man ser på telekommunikasjon og IT under ett, er at de to teknologiområdene konvergerer (nærmer seg hverandre, se digital konvergens).

  Fra wikipedia

 • IKT-Norge

  IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for det digitale næringslivet.

 • IKT-didaktikk

  IKT-didaktikk omhandler bruk av IKT i undervisningen.

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.