IKT

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Modell

 • Bilde: Telemark Museum

  Modell

 • Bilde: Telemark Museum

  Modell

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Skje

  Fra SNL

 • IKT

  IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. .

 • informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samlebetegnelse for teknologi for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon. IKT er en videreføring av begrepet informasjonsteknologi (IT) som i større grad omfatter teknologi for formidling av informasjon (telekommunikasjon). Se også databehandling og datamaskin. Årsaken til at man ser på telekommunikasjon og IT under ett, er at de to teknologiområdene konvergerer.

  Fra wikipedia

 • Helse Vest IKT

  Helse Vest IKT AS (HVI) er leverandør av IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest.

 • Ikter

  Ikter er to grupper innen flatormer, Trematoda og Monogenea.

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.