Illegal presse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Illegal presse

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Illegale utstilling

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Minnesmerke, illegal presse, 1940-45

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Friheten

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Det frie Norge

  Fra SNL

 • illegal presse

  Illegal presse er aviser, flyveblad og andre skrifter som blir fremstilt og distribuert i hemmelighet av opposisjonelle kretser i samfunn der de på grunn av sensur eller andre inngrep i ytringsfriheten ikke kan gjøre sin mening gjeldende på annen måte. .

 • Herlov Rygh

  Herlov Rygh var en norsk ingeniør som var aktiv leder innen den illegale pressen under okkupasjonen av Norge under den andre verdenskrig. Fra høsten 1941 til desember 1942 var han redaktør for London-nytt, den av de illegale avisene som i lange perioder hadde størst opplag. Rygh fungerte som kontaktmann mellom Hjemmefrontens ledelse og den illegale pressen.

  Fra wikipedia

 • Illegal avis

  En illegal avis er en avis som blir fremstilt og distribuert i hemmelighet.

 • Piratkopiering

  Piratkopiering er kopiering av åndsverk uten tillatelse fra opphavsrettshaveren.

 • Rolf Gerhardsen

  Rolf Eilert Gerhardsen (født 3.