Illegal presse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Illegal presse

  Fra SNL

 • illegal presse

  Illegal presse er aviser, flyveblad og andre skrifter som blir fremstilt og distribuert i hemmelighet av opposisjonelle kretser i samfunn der de på grunn av sensur eller andre inngrep i ytringsfriheten ikke kan gjøre sin mening gjeldende på annen måte.

 • Herlov Rygh

  Herlov Rygh var en norsk ingeniør som var aktiv leder innen den illegale pressen under okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.Fra høsten 1941 til desember 1942 var han redaktør for London-nytt, den av de illegale avisene som i lange perioder hadde størst opplag. Rygh fungerte som kontaktmann mellom Hjemmefrontens ledelse og den illegale pressen.Han ble arrestert november 1943 og satt i enecelle, senere på Grini fangeleir, til frigjøringen i 1945..

  Fra wikipedia

 • Den Illegale Presses Forening

  Den Illegale Presses Forening 1940–45 var en norsk krigsveteranforening som ble opprettet sist på 1960-tallet, og nedlagt i 2005.

 • Illegal avis

  En illegal avis er en avis som blir fremstilt og distribuert i hemmelighet.

 • NKPs presse

  NKPs presse utgjorde en viktig del av det norske avisbildet fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) ble stiftet i 1923 og fram til partiets siste dagsavis måtte gi opp i 1967.