Illustrasjon

En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Illustrasjon

  Fra SNL

 • illustrasjon

  Illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. Illustrasjoner skiller seg fra kunst ved at de har et klart og praktisk formål. En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller et foto som har til hensikt å forklare, belyse eller forsterke et tekst- eller meningsinnhold. I overført betydning kan en illustrasjon være et forklarende eksempel i en muntlig eller skriftlig framstilling.

 • illustrasjon

  En illustrasjon er et bilde som sier noe om en tekst, eller som skal forklare noe.En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller et foto som skal vise hvordan noe ser ut eller virker. Det kan også være en måte å vise fram tall på, for eksempel i et diagram eller en graf.Illustrasjoner finnes i bøker, aviser, på nett og i andre digitale medier.

  Fra wikipedia

 • Illustrasjon

  En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé.

 • Kjell Aukrust

  Kjell Aukrust (1920–2002) var en norsk forfatter, karikaturtegner og illustratør.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.