Illustrasjon

En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Illustrasjon

  Fra SNL

 • illustrasjon

  En illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller et foto som har til hensikt å forklare, belyse eller forsterke et tekst- eller meningsinnhold. Vi bruker illustrasjoner også for å høyne det estetiske uttrykket, og vi finner dem typisk i bøker, aviser, tidsskrifter og i digitale medier.

 • bokkunst

  Bokkunst er kunstnerisk utforming av en bok. Det er som regel illustratører, billedkunstnere, typografer og grafiske formgivere som står for denne utformingen. Bokkunst handler både om håndverk, som materialer og typografi, og det visuelle uttrykket, som illustrasjoner, design og format. I Norge deles Bokkunstprisen ut til formgivere eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for bokkunsten gjennom å utgi eller utforme vakre bøker.

  Fra wikipedia

 • Illustrasjon

  En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé.

 • Svartedauden

  Svartedauden, den sorte død eller den store mannedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1346–1353.

 • Umesamisk

  Umesamisk (umesamisk: ubmejesámiengiälla) er et vestsamisk språk.