Institutt for informasjons- og medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Institutt for informasjons- og medievitenskap

    Fra SNL

  • medievitenskap

    Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i..

  • Per Torsvik

    Norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Per Torsvik var kjent som en banebrytende institusjonsbygger i norsk informasjons- og medieforskning. Engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte. Som pressemann og akademiker ble han en viktig brobygger mellom presseorganisasjonene og universitetet.