Institutt for informasjons- og medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Institutt for informasjons- og medievitenskap

  Fra SNL

 • medievitenskap

  Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i..

 • Per Torsvik

  Norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Per Torsvik var kjent som en banebrytende institusjonsbygger i norsk informasjons- og medieforskning. Engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte. Som pressemann og akademiker ble han en viktig brobygger mellom presseorganisasjonene og universitetet.

  Fra wikipedia

 • Det humanistiske fakultet (NTNU)

  Det humanistiske fakultet, kortform HF-fakultetet, ved NTNU har ansvar for forskning og undervisning innen humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

 • Institutt for informasjons- og medievitenskap

  Institutt for informasjons- og medievitenskap er et av sju institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

 • Institutt for informatikk (UiB)

  Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen underviser og forsker innen informatikk ved Universitetet i Bergen.