Institutt for informasjons- og medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Institutt for informasjons- og medievitenskap

    Fra SNL

  • medievitenskap

    Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i.Med de «moderne mediene» menes her medier som reproduseres og distribueres ved teknologisk hjelp. Det betyr at medievitenskapen først og fremst er studiet av medier fra og med trykketeknologiens innføring på 1500-tallet.Medievitenskapen har i første rekke beskjeftiget seg med trykkmedier som aviser og magasiner, elektroniske medier som film, radio og fjernsyn, og den seneste tidens digitale, sosiale og mobile medier.

  • Per Torsvik

    Per Torsvik var en norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Han var kjent som en banebrytende institusjonsbygger innen norsk informasjons- og medieforskning. Torsvik engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte.

Mer om Institutt for informasjons- og medievitenskap fra Vox Publicas arkiv