Institutt for informasjons- og medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Institutt for informasjons- og medievitenskap

  Fra SNL

 • medievitenskap

  Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i. Med de «moderne mediene» menes her medier som reproduseres og distribueres ved teknologisk hjelp. Det betyr at medievitenskapen først og fremst er studiet av medier fra og med trykketeknologiens innføring på 1500-tallet.

 • Per Torsvik

  Per Torsvik var en norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Han var kjent som en banebrytende institusjonsbygger innen norsk informasjons- og medieforskning. Torsvik engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte.

  Fra wikipedia

 • Institutt for informasjons- og medievitenskap

  Institutt for informasjons- og medievitenskap er et av sju institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

 • Institutt for informatikk (UiB)

  Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen underviser og forsker innen informatikk ved Universitetet i Bergen.

 • Martin Eide

  Martin Eide (født 1956) er en norsk historiker og professor, per 2015 tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Mer om Institutt for informasjons- og medievitenskap fra Vox Publicas arkiv