Inter American Press Association

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Inter American Press Association

  Fra wikipedia

 • Kjell Laugerud

  Kjell Eugenio Laugerud García (født 24.

 • Nyhetsbyrå

  Et nyhetsbyrå er et foretak som produserer og formidler nyhetsstoff, og ofte også bilder, til pressen og andre massemedier.

 • Tvangslidelse

  Tvangslidelse, eller obsessiv-kompulsiv lidelse (forkortet OCD, fra eng.: obsessive-compulsive disorder) er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved påtrengende tanker som fremprovoserer uro, mani, paranoia, eller bekymring, og repeterte handlinger som utføres for å redusere uro, eller ved en kombinasjon av slike tanker (tvangstanker) og handlinger (tvangshandlinger).