Kahoot

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • quiz

  Ein quiz er ei spørjetevling der deltakarane prøver å svare rett på kunnskapsspørsmål.Quiz finst i fleire former, som spørjebøker, avisquizar, spørjespel, underhaldningsprogram og pubquizar. I dag er quiz òg ein sport. Både NM, EM og VM har vorte arrangerte frå tidleg i 2000-åra. Norske utøvarar er samla i Norges Quizforbund, og det norske landslaget høyrer til verdseliten i quizsport.Både konkurranse, opplysning og underhaldning er vanlege aspekt ved quiz.

  Fra wikipedia

 • Alf Inge Wang

  Alf Inge Wang (født 10.

 • DNB Bank

  DNB Bank ASA (Euronext: DNB) er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019.

 • Kahoot!

  Kahoot!