Kahoot

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra Bibsys

  • Connected learners :

    — seven steps to connect

    Michaelsen, Ann S.Lie, Ulrik RandsborgBartus, Ewa