kjønn

For kjønn i grammatisk forstand, se femininum, maskulinum, neutrum og utrum. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • genus

  Genus er eit anna ord for grammatisk kjønn, som er ulike klassar av substantiv. På norsk finst det tre genus: hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Framfor hankjønnsord kan ein setje artikkelen ein (som ein bil), framfor hokjønnsord kan ein setje ei (som ei bok), og framfor inkjekjønnsord kan ein setje eit (som eit hus).Kvart genus krev ulik kongruens (samsvarsbøying) i andre ord.

 • kjønn

  Når to individer innenfor en art danner spesielle forplantningsceller (kjønnsceller, gameter) som kan forene seg med hverandre til et nytt individ, sies de to individene å ha ulike kjønn. Se også artikkelen kjønn – mennesket Forplantningscellene kan hos enkelte organismer være like (isogami), men i mange tilfeller vil den ene typen kjønnsceller være større enn den andre (anisogami), og den største kjønnscellen er da som regel også ubevegelig (oogami).

  Fra wikipedia

 • Kjønn

  For kjønn i grammatisk forstand, se femininum, maskulinum, neutrum og utrum.

 • Kjønn (grammatikk)

  Kjønn eller genus er innen lingvistikk en morfologisk kategori, der et ords tilhørighet uttrykkes gjennom bøying.

 • Tredje kjønn

  Begrepet det tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne og om den sosiale kategorien som eksisterer i land som, juridisk og/eller kulturelt, anerkjenner tre eller flere kjønn.