kjønn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • genus

  Genus er eit anna ord for grammatisk kjønn, som er ulike klassar av substantiv. På norsk finst det tre genus: hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Framfor hankjønnsord kan ein setje artikkelen ein (som ein bil), framfor hokjønnsord kan ein setje ei (som ei bok), og framfor inkjekjønnsord kan ein setje eit (som eit hus).Kvart genus krev ulik kongruens (samsvarsbøying) i andre ord.

 • kjønn

  Når to individer innenfor en art danner spesielle forplantningsceller (kjønnsceller, gameter) som kan forene seg med hverandre til et nytt individ, sies de to individene å ha ulike kjønn. Se også artikkelen kjønn – mennesket Forplantningscellene kan hos enkelte organismer være like (isogami), men i mange tilfeller vil den ene typen kjønnsceller være større enn den andre (anisogami), og den største kjønnscellen er da som regel også ubevegelig (oogami).

  Fra wikipedia

 • Kjønn

  Kjønn beskrives som «et sammensatt begrep som viser til ulike sosiale, biologiske og kulturelle aspekter ved menneskelivet som på ulike måter påvirker og er relatert til hverandre».

 • Kjønn (grammatikk)

  Kjønn, eller genus, er innen lingvistikk en morfologisk kategori, der et ords tilhørighet uttrykkes gjennom bøying.

 • Kjønnet formering

  Kjønnet formering, forplantning eller seksuell reproduksjon er en form for formering der avkommet utvikles av kjønnsceller (gameter).