kjønn

For kjønn i grammatisk forstand, se femininum, maskulinum, neutrum og utrum.Hos mennesket formes forskjellene mellom kjønnene igjennom biologi, og sosiale og kulturelle påvirkninger. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Hedda Gabler og Thea Elvsted

  Det kan synes dristigt af kvindesagsforeningen at indbyde til et foredrag over Hedda Gabler, - Hedda Gabler, som i det sidste aar er blit diskuteret og debatteret over hele den civiliserede verden af de største og intelligenteste kritikere. Og det kan synes specielt dristigt i Kristiania, hvor vi endnu har frisk i erindringen Herman Barigs for- trinlige kommentar til det store drama.

 • Frihet

  Det er en stor ære å være her for å motta prisen for sivilt mot, Zola prisen. Jeg er veldig stolt.

 • Anna Rogstad - kvinnesakskvinne og politiker

  President, Det var ikke min tanke å bli Anna Rogstad-forsker. Men det ble nødvendig.

  Fra SNL

 • kjønn

  Når to individer innenfor en art danner spesielle forplantningsceller (kjønnsceller, gameter) som kan forene seg med hverandre til et nytt individ, sies de to individene å ha ulike kjønn. Forplantningscellene kan hos enkelte organismer være like (isogami), men i mange tilfeller vil den ene typen kjønnsceller være større enn den andre (anisogami), og den største kjønnscellen er da som regel også ubevegelig (oogami).

 • kjønn

  Alle planter (moser, bregner, nakenfrøete og dekkfrøete) har en regelmessig veksling mellom en ukjønnet generasjon, som formerer seg med sporer, og en kjønnet, som formerer seg med kjønnsceller. Hos karsporeplantene er de hannlige kjønnsorganer antheridier som produserer bevegelige spermatozoider. Hos frøplantene dannes i pollenslangen sædceller som ikke har bevegelsesorganeller.

  Fra wikipedia

 • Kjønn

  For kjønn i grammatisk forstand, se femininum, maskulinum, neutrum og utrum.Hos mennesket formes forskjellene mellom kjønnene igjennom biologi, og sosiale og kulturelle påvirkninger.

 • Kjønn (grammatikk)

  Kjønn eller genus er innen lingvistikk en morfologisk kategori, der et ords tilhørighet uttrykkes gjennom bøying.

 • Kjønnet formering

  Kjønnet formering, forplantning eller seksuell reproduksjon er en form for formering der avkommet utvikles av kjønnsceller (gameter).