Klassekampen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Klassekampen

  Klassekampen, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1969, kjem ut mandag til laurdag. Uavhengig radikal. Ansvarleg redaktør: Mari Skurdal Klassekampen har eit breitt eigarskap med partiet Raudt, Fagforbundet, Industri og energi som store eigarar.

 • Klassekampen

  Klassekampen var en avis opprettet i 1909 som organ for Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse. Avisen gjorde seg på 1910-tallet bemerket for en svært aggressiv, propagandistisk stil, spesielt i den perioden da Eugène Olaussen var redaktør (1912–1921). Klassekampen var et viktig organ for Fagopposisjonen av 1911 og den revolusjonære «nye retning» innen arbeiderbevegelsen fram til 1918, da den nye retningen seiret på Arbeiderpartiets landsmøte.

  Fra wikipedia

 • Klassekamp

  Klassekamp er en klassekonflikt slik den betraktes ut fra sosialistisk teori eller perspektiv.

 • Klassekampen

  Klassekampen er en norsk riksdekkende dagsavis, med utgiversted Oslo.

 • Sandeep Singh (programleder)

  Sandeep Singh (født 1986) er en norsk programleder, musikk- og filmanmelder og radiostemme.