Klassekampen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • "Folkeflertallet" og klassekampen

  Programforslaget er jo blitt så vel gjennemarbeidet og gjennemdiskutert i foreningene, at jeg skal ikke innlate mig på alle de betraktninger som det kunde gi anledning til. Før vi går på selve saken, vilde jeg gjerne minne med et par ord om hvordan det program som gjelder idag blev til.

 • "Folkeflertallet" og klassekampen

  Det har vært innvendt mot flertallets forslag at det betyr så lite, at man egentlig ikke har noe å fare med. Ligger der det i den innvending, at hvis flertallet hadde foreslått en mer omfattende revisjon, og da gjerne i mere radikal retning, vilde det være begrunnet og riktig å se på det? Jeg mener for min del at flertallet har vært beskjedent.

 • "Folkeflertallet" og klassekampen

  I den programkomite som blev nedsatt av centralstyret har det ikke vært noen inngående behandling av og diskusjon om programmet. Man blev ganske fort stående ved - som Bull gjorde opmerksom på - at noen hel revisjon var det ikke anledning til nu, og heller ikke tid til.

  Fra SNL

 • Klassekampen

  Klassekampen, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1969, kjem ut mandag til laurdag. Uavhengig radikal. Ansvarleg redaktør: Mari Skurdal Klassekampen har eit breitt eigarskap med partiet Raudt, Fagforbundet, Industri og energi som store eigarar. .

 • Klassekampen

  Klassekampen var en avis opprettet i 1909 som organ for Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse. Senere ble avisen organ for Norges kommunistiske ungdomsforbund frem til 1940..

  Fra wikipedia

 • Klassekamp

  Klassekamp er en klassekonflikt slik den betraktes ut fra sosialistisk teori eller perspektiv.

 • Klassekampen

  Klassekampen er en norsk riksdekkende dagsavis, med utgiversted Oslo.

 • Klassekampen (1909–1940)

  Klassekampen var en norsk venstresideavis som utkom fra 1909 til 1940.