Klassekampen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • "Folkeflertallet" og klassekampen

  Programforslaget er jo blitt så vel gjennemarbeidet og gjennemdiskutert i foreningene, at jeg skal ikke innlate mig på alle de betraktninger som det kunde gi anledning til. Før vi går på selve saken, vilde jeg gjerne minne med et par ord om hvordan det program som gjelder idag blev til.

 • "Folkeflertallet" og klassekampen

  Det har vært innvendt mot flertallets forslag at det betyr så lite, at man egentlig ikke har noe å fare med. Ligger der det i den innvending, at hvis flertallet hadde foreslått en mer omfattende revisjon, og da gjerne i mere radikal retning, vilde det være begrunnet og riktig å se på det? Jeg mener for min del at flertallet har vært beskjedent.

 • "Folkeflertallet" og klassekampen

  I den programkomite som blev nedsatt av centralstyret har det ikke vært noen inngående behandling av og diskusjon om programmet. Man blev ganske fort stående ved - som Bull gjorde opmerksom på - at noen hel revisjon var det ikke anledning til nu, og heller ikke tid til.

  Fra SNL

 • Klassekampen

  Klassekampen, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1969, utkommer mandag–lørdag. Uavhengig radikal. Redaktør: Bjørgulv Braanen. Avisens opplagstall i 2015 var 21 020 for papiravisen og 628 for salg av digitale abonnementer og utgaver. Totale lesertall for papir og digitalt, inkludert åpent innhold en gjennomsnittsdag i 2015 var 134 000 (Mediebedriftenes Landsforening).

 • Klassekampen

  Klassekampen var en avis opprettet i 1909 som organ for Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse. Senere ble avisen organ for Norges kommunistiske ungdomsforbund frem til 1940. .

  Fra wikipedia

 • Gert Nygårdshaug

  Gert Hermod Nygårdshaug (født 22.

 • Klassekampen

  Klassekampen er en norsk riksdekkende dagsavis, med utgiversted Oslo.

 • Nordkapplatået

  Nordkapplatået (nordsamisk: Davvenjárga) er en klippe på Magerøya i Finnmark fylke i Norge, i Nordkapp kommune.