Klimaregnskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimaregnskap

  Fra SNL

 • Global Forest Resources Assessment

  Global Forest Resources Assessment, rapport fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO om tilstanden i verdens skoger; Rapportens første utgave kom i 1946. Den er siden publisert jevnlig og utgis nå hvert femte år. Dette langvarige arbeidet med å kartlegge og rapportere om tilstanden i verdens skoger gir dermed en unik, samlet historisk oversikt over endringer og utvikling.

 • norsk klimapolitikk

  Norges klimapolitikk har som formål å redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, og å tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene. For å nå målet om reduserte utslipp brukes en rekke ulike virkemidler som avgifter, kvotehandel, støtteordninger, teknologistandarder og andre former for regulering. Det overordnede ansvaret for norsk klimapolitikk ligger hos Klima- og miljødepartementet.

  Fra wikipedia

 • Erling Borgen

  Erling Edvin Borgen (født 1948) er en norsk professor, journalist, filmskaper, forfatter og samfunnsdebattant.

 • Infinitum

  Infinitum AS, tidligere Norsk Resirk A/S, er et norsk aksjeselskap som driver panteordning for drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast.