Kommersiell radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Malaysia

  Bernama (Malaysian National News Agency) som ble grunnlagt i 1968, er det statlige nyhetsbyrået i Malaysia. Det utgis dagsaviser på malaysisk, kinesisk og engelsk og flere andre språk. I 1969 ble de statlige radio- og TV-selskapene slått sammen til Radio Televisyen Malaysia (RTM). I tillegg er det en rekke private radio- og TV-selskaper. Ifølge rapporten fra Reporters without borders var Malaysia i 2023 på 73.

 • medier i Østerrike

  Allmennkringkasteren Österreichischer Rundfunk (ORF) er en stiftelse med hovedsete i Wien, som har regionale studioer i de forskjellige delstatene. Private tilbydere, som først ble tillat på nasjonalt nivå etter årtusenskiftet, har ikke klart å utfordre ORFs posisjon. Også pressen har sitt sentrum i hovedstaden, men det er en relativt sterk provinspresse.

  Fra wikipedia

 • DAB i Norge

  Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge skjedde i 2017, etter 30 år med prøvesendinger og utbygging.

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, og brer seg derfor lett gjennom luft og vakuum.

 • Radio i Norge

  Radio i Norge begynte som et monopol i 1933 da bare Norsk rikskringkasting (NRK) sendte radio.

Mer om Kommersiell radio fra Vox Publicas arkiv