Kommersiell radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Malaysia

  Bernama (Malaysian National News Agency) som ble grunnlagt i 1968, er det statlige nyhetsbyrået i Malaysia. Det utgis dagsaviser på malaysisk, kinesisk og engelsk og flere andre språk. I 1969 ble de statlige radio- og TV-selskapene slått sammen til Radio Televisyen Malaysia (RTM). I tillegg er det en rekke private radio- og TV-selskaper. Ifølge rapporten fra Reporters without borders var Malaysia i 2023 på 73.

 • medier i Japan

  Massemedier i Japan omfatter en rekke aviser, magasiner og radio- og fjernsynskanaler. Det utgis omkring 120 dagsaviser og 85 ukeaviser. Det statlige kringkastingsselskapet Nippon Hoso Kyokai (NHK) har flere fjernsyns- og radiokanaler. Det finnes mange kommersielle fjernsyns- og radioselskaper.

  Fra wikipedia

 • DAB i Norge

  Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge skjedde i 2017, etter 30 år med prøvesendinger og utbygging.

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent under forkortelsen NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett.

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, og brer seg derfor lett gjennom luft og vakuum.

Mer om Kommersiell radio fra Vox Publicas arkiv