Kommersiell radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Radio og fjernsyn i Storbritannia

  Radio og fjernsyn i Storbritannia domineres av British Broadcasting Corporation (BBC), men det finnes også en rekke kommersielle fjernsyns- og radiokanaler. Storbritannia har på flere områder vært et foregangsland innen kringkasting. British Broadcasting Corporation (BBC), opprettet i 1927, har, som en offentlig, men uavhengig public service-organisasjon, vært modellen for blant annet Norsk Rikskringkasting (NRK).

 • Åland

  Åland er en selvstyrt og demilitarisert øygruppe og et landskap i Finland, i overgangen mellom Østersjøen og Bottenhavet, 1553 kvadratkilometer landareal med 28 916 innbyggere (2015). Øygruppen består av 6757 øyer, holmer og skjær. Åland har svenskspråklig status. Hovedstaden er Mariehamn. Landskapet Åland er kjent for sin sjøfartshistorie og vakre skjærgård.

  Fra wikipedia

 • DAB i Norge

  Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge skjedde i 2017, etter 30 år med prøvesendinger og utbygging.

 • NRK

  Denne artikkelen omhandler kringkastingsselskapet NRK, for andre betydninger se, NRK (andre betydninger)Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent under forkortelsen NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett.

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, og brer seg derfor lett gjennom luft og vakuum.

Mer om Kommersiell radio fra Vox Publicas arkiv