Kong Haakon VII

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kong Haakon VII

  Fra SNL

 • Haakon 7.

  Haakon 7. var Norges konge fra 1905 til sin død i 1957. Han var den første norske kongen etter at unionen med Sverige ble oppløst. Han var en dansk prins hentet til landet, og ble en svært folkekjær konge blant nordmenn. Kong Haakon la fra første stund an på å opptre som en konstitusjonell monark, som overlot den politiske makt til Stortinget og regjeringen.

 • Kong Haakon 7 Hav

  Kong Haakon 7 Hav er en del av Sørishavet. Området ligger utenfor Dronning Maud Land, den norske sektoren av Antarktis. Havet er oppkalt etter Haakon 7, men navnet er ikke offentlig anerkjent.

  Fra wikipedia

 • Haakon Magnus av Norge

  Haakon Magnus (født 1973) er Norges kronprins.

 • Haakon VII

  Haakon VII (født Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, prins av Danmark; 3.

 • Harald V

  Harald V (født 1937) er Norges konge, sønn av kong Olav V og kronprinsesse Märtha.