Kong Haakon VII

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kong Haakon VII

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Haakon VII

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Kong Haakon VII og kong Edward VII i vogn Karl Johans gate 1908

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Kong Haakon VII taler 1905-1946

 • Bilde: Kildenett.no

  Kong Haakon VII Kroning i Trondhjems Domkirke

  Fra Virksomme Ord

 • 70 år

  Landsmenn, I dag, på Kongens 70-årsdag, føler jeg trang til å sende alle dere der hjemme en hilsen, for jeg vet, at alle gode nordmenn hjemme og ute i dag er samlet i tankene, i minnene om hvad Kongen siden 1905 har betydd for det norske folk, i troen på fremtiden. På en merkedag som denne er det naturlig både å se tilbake på de begivenheter, som dagen fremkaller i vår erindring, og å se fremover mot det, som vi alle venter på.

 • Norges fremtid på dagsorden

  Fra SNL

 • Haakon 7

  Haakon 7 var Norges konge fra 1905 til sin død i 1957. Han fikk i dåpen navnene Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, og var nest eldste sønn av kronprins, senere kong Frederik 8. av Danmark og dronning Louise. Han ble undervist sammen med sin to år eldre bror, Christian 10. Prins Carl ble utdannet til sjøoffiser og tok del i en rekke lengre sommer- og vintertokter.

 • Unionsoppløsningen i 1905

  Unionsoppløsningen i 1905 markerer slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. Oppløsningen av unionen ble vedtatt av Stortinget 7. juni 1905. I Sverige regnes 26. oktober som dagen for unionsoppløsningen. Det var da kong Oscar 2 frasa seg den norske kronen. Den svensk-norske union fra 1814 hadde vært lite mer enn en personalunion med felles konge.

  Fra wikipedia

 • Det kongelige slott

  Det kongelige slott i Oslo er hovedresidens for Norges konge.

 • Haakon VII

  Haakon VII (født Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, prins til Danmark og Island 3.

 • Olav V

  Olav V (født Alexander Edward Christian Frederik, prins av Danmark; 2.