Kong Haakon VII

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kong Haakon VII

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Haakon VII

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Kong Haakon VII og kong Edward VII i vogn Karl Johans gate 1908

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Kong Haakon VII taler 1905-1946

 • Bilde: Kildenett.no

  Kong Haakon VII Kroning i Trondhjems Domkirke

  Fra Virksomme Ord

 • 70 år

  Landsmenn, I dag, på Kongens 70-årsdag, føler jeg trang til å sende alle dere der hjemme en hilsen, for jeg vet, at alle gode nordmenn hjemme og ute i dag er samlet i tankene, i minnene om hvad Kongen siden 1905 har betydd for det norske folk, i troen på fremtiden. På en merkedag som denne er det naturlig både å se tilbake på de begivenheter, som dagen fremkaller i vår erindring, og å se fremover mot det, som vi alle venter på.

 • Norges fremtid på dagsorden

  Fra SNL

 • Unionsoppløsningen i 1905

  Unionsoppløsningen i 1905 markerer slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. Oppløsningen av unionen ble vedtatt av Stortinget 7. juni 1905. I Sverige regnes 26. oktober som dagen for unionsoppløsningen. Det var da kong Oscar 2 frasa seg den norske kronen.Den svensk-norske union fra 1814 hadde vært lite mer enn en personalunion med felles konge.

 • Færder

  Færder kommune i Vestfold fylke omfatter de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme. Sammenslåingen ble besluttet i 2016 med virkning fra 1. januar 2018.Kommunen består av 653 større og mindre øyer og holmer i Oslofjorden og sør for Tønsberg. I vest grenser kommunen til Tønsbergfjorden. Størstedelen av øya Nøtterøy er en del av Færder kommune, den nordlige delen av øya tilhører Tønsberg.

  Fra wikipedia

 • Det kongelige slott

  Det kongelige slott i Oslo er hovedresidens for Norges konge.

 • Haakon VII

  Haakon VII (født Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, prins til Danmark og Island 3.

 • Olav V

  Olav V (født Alexander Edward Christian Frederik, prins av Danmark; 2.