Kosovo

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kosovo

  Fra Virksomme Ord

 • Kosovo-krisen

  NATOs toppmøte i Washington ble en viktig markering av alliert samhold og oppslutning om NATOs luftoperasjoner. Toppmøtet viste at det er enighet om videreføring og intensivering av NATOs militære aksjoner overfor Jugoslavia.

 • Nå begynner kampen for å vinne freden

  Ærede President, Det er med glede og lettelse jeg henvender meg til Stortinget i dag. For en uke siden fikk vi det avgjørende gjennombruddet i arbeidet for å finne en politisk løsning på Kosovo-konflikten.

 • Et redskap for frihet og fred

  Mine damer og herrer, Tragedien i Kosovo utgjør en dramatisk bakgrunn for NATOs 50-års jubileum. En ny humanitær katastrofe utspiller seg i det tidligere Jugoslavia.

  Fra SNL

 • Kosovo

  Kosovo er en republikk i innlandet på Balkan, i sørlige Europa, med grenser til Serbia i nord og øst, Nord-Makedonia i sør, Albania i vest og Montenegro i nordvest. Landet er fjellrikt. Kosovo var del av Det osmanske riket til 1913, da det ble delt mellom Serbia og Montenegro. Kosovo ble del av Jugoslavia i 1946 som provins innen Serbia. Utover 1990-tallet ble konflikten mellom den albanske befolkningen og jugoslaviske myndigheter opptrappet, og i mars 1999 startet NATO sin bombekampanje.

 • Kosovos samtidshistorie

  Kosovos samtidshistorie er landets historie etter 1990. Kosovo var en del av Jugoslavia frem til føderasjonens oppløsning i 1992. I 1990 utropte Kosovo-parlamentet området til en republikk i Jugoslavia. I 1991 erklærte de seg som uavhengig stat, Republikken Kosovo, men forble under jugoslavisk styre, fra 1992 som en del av Serbia og Montenegro.Fra 1996 ble konflikten mellom den albanske geriljaen UÇK og sikkerhetsstyrker fra Serbia og Montenegro intensivert, og den utviklet seg til full krig fra 1998 til 1999, med massakrer og etnisk rensning.

  Fra wikipedia

 • Kosovo

  Kosovo er en delvis anerkjent republikk i Europa som erklærte seg som uavhengig stat den 17.

 • Kosovokrigen

  Kosovokrigen begynte som borgerkrig og utviklet seg til en internasjonal storkonflikt der NATO i 1999 gikk inn med flyangrep.

 • Serbia

  Serbia, offisielt Republikken Serbia, er et land på Balkan i Europa.

Mer om Kosovo fra Vox Publicas arkiv